Vilken är den viktigaste säkerhetspolitiska frågan för nästa mandatperiod?

Socialdemokraterna

”Fortsätta främja dialog, fortsätta satsa på kvinnor i vår säkerhets-, utrikes- och biståndspolitik samt att fortsätta stärka vår försvarsförmåga.”

– Alexandra Völker

Vänsterpartiet

”Vänsterpartiets viktigaste säkerhetspolitiska frågor för nästa mandatperiod är att riva upp värdlandsstödsavtalet med Nato och att stärka fokus på internationell samverkan inom OSSE och Arktiska Rådet samt stötta mellanfolklig dialog. Vänsterpartiet vill också att Sverige ratificerar FN:s kärnvapenförbud.”

– Lotta Johansson Fornarve

Miljöpartiet

”Se till att det nya regelverket för krigsmaterielexport implementeras på ett sätt som innebär ett stopp av vapenexport till diktaturer samt utveckla det civila försvaret.”

– Anders Schröder

Sverigedemokraterna

”Stärka den svenska Försvarsförmågan.”

– Björn Söder

Liberalerna

”Svenskt Natomedlemskap och att stärka Sveriges territoriella försvarsförmåga.”

– Allan Widman

Centerpartiet

”Kortsiktigt behöver vi återskapa och bygga upp Sveriges territoriella försvarsförmågan och hitta en balanserad process mot ett Natomedlemskap. Långsiktigt ser vi migrationsströmmar,  klimatfrågor, och resursbrist på grund av torka som stora viktiga utmaningar.”

– Daniel Bäckström

Kristdemokraterna

”Kristdemokraterna vill att Sverige ska nå målet 2 procent av landets BNP i försvarsutgifter, så att det svenska försvaret når en tillräckligt avskräckande förmåga avseende angrepp från främmande makt. Tvåprocentsmålet är också viktigt att nå eftersom Kristdemokraterna förespråkar ett svenskt Natomedlemskap. Utöver detta är vi oroade över angrepp på IT-system och bristande svensk cybersäkerhet. Därför förordar vi att Sverige skapar en cybersäkerhetsmyndighet med ansvar för att reglera, styra, utvärdera och implementera all svensk cybersäkerhet istället för det fragmenterade system vi har i dag.”

– Mikael Oscarsson

Moderaterna

”Det säkerhetspolitiska läget både i vårt närområde och globalt är fortsatt osäkert. Det gör att Moderaternas främsta säkerhetspolitiska prioriteringar är att stärka Sveriges nationella försvar och att Sverige ska bli medlem i Nato. Vi kommer att arbeta för att försvarsanslaget ska upp till två procent av BNP för att stärka svensk försvarsförmåga. Ett svenskt Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet”

–  Hans Wallmark

Feministiskt initiativ

”Mänsklig säkerhet. Påbörja en omrustning från militärt invasionsförsvar i framtiden till ett civilt säkerhetshöjande arbete här och nu. Stoppa svensk vapenexport och underteckna och ratificera FN:s konvention mot kärnvapen.”

– Luis Lineo