Home / Upptäck / Medlemmar / PAX: KERSTIN HAR ORDET

PAX: KERSTIN HAR ORDET

2023-04-20

Jag ryckte till mitt i natten när jag fick ett telefonsamtal från ett okänt nummer. Jag hade på eftermiddagen gjort en intervju i Sveriges radio om saker som var olagliga att prata om i landet där jag befann mig. Skulle jag och familjen förvisar från landet för att jag talat om sanningen i svensk radio? Hade säkerhetstjänsten koll på mig? Det vet jag fortfarande inte. Jag stängde av telefonen.

Tanzania där jag bodde med min familj är ett av många länder som varit del av den våg av auktoritära styren som sköljt över världen. Länder där fri media stängts ned, oppositionellas möten förbjudits,  journalister och kritiker fängslats och rättighet efter rättighet begränsats.

Andra exempel är naturligtvis Ryssland, Kina, Turkiet, Filippinerna, Nordkorea och Myanmar. Listan kan göras lång.  Jag tänker på den fängslade Belarusiska nobelfredspristagaren Ales Bjaljatski som fått sitt straff förlängt med tio år och döms för något så luddigt som “smuggling och finansiering av handlingar som grovt kränker allmän ordning”.  Starka rättsstater och demokratiska fri- och rättigheter är en förutsättning för att skapa  hållbar fred. Och de som kämpar för att hålla dem vid liv, särskilt i diktaturer, tar liksom Ales Bjaljatski ofta stora risker.

Ryska författaren, journalisten och Putinkritikern Liza Alexadrova Zorina beskriver ”Jag tänker på den totala censuren som kan ge femton års fängelse bara för ordet ”krig”. Om censuren som i mångt och mycket gjort även det här kriget möjligt. För det hela började ju med kompromisser och självcensur, med flörtandet med makthavarna och undvikandet av känsliga ämnen”.

”Starka rättsstater och demokratiska fri- och rättigheter är en förutsättning för att skapa hållbar fred. Och de som kämpar för att hålla dem vid liv tar ofta stora.”

Kanske har du själv tänkt på att det är lätt att säga att alla vill ha fred, men när civilsamhället, eller kanske du själv ifrågasätter militarismen  blir det genast mer kontroversiellt. Att röster för fred misstänkliggörs och i värsta fall tystas är en del av militarismens natur och det vet ni ju att Svenska Freds erfar just nu, men vi vägrar tystna.

Detta nummer av Pax har tema Minskat demokratiskt utrymme och du kommer få läsa mer om hur det påverkar civilsamhället i både Sverige och globalt.

Visst kan hållbar fred kännas som en ouppnåelig vision. Men det är de inte. Det gäller att se fredsutbrotten också. Att diplomaten Hans Grundberg förhandlade fram det första vapenstilleståndet i Jemen på sex år, 2022. Det har beskrivits som ett möjligt genombrott för att åstadkomma fred i det långa och blodiga kriget. Tack vare ett mycket oväntat ledarbyte utvecklas Tanzanias yttrandefrihet och demokrati nu åt rätt håll i rasande fart. Svenska Freds fortsätter i ett tufft klimat att växa och bredda den säkerhetspolitiska debatten. Vi är stolta att vara del av ett starkt civilsamhälle där vi ser till att många olika perspektiv kan lyftas. Det är en oerhört viktig del av demokratin också i Sverige, det var det för 140 år sedan när vi grundades och det är det än idag!

Tack för att du är med! 

 

Kerstin Bergeå

Ordförande Svenska Freds