Upptäck svenska freds

Filtrera

    Populärt just nu

AKUTLÄGE FÖR INTERNATIONELL FRED OCH SÄKERHET

Samtidigt som Israels urskiljningslösa bombningar av Gaza fortsätter att skörda tusentals liv i Gaza utgör våldsupptrappningen, eskaleringen och spridningen i Mellanöstern en betydande risk för intern [...]
Läs mer