VALGRANSKNING 2022

Vi granskar partierna inför valet - i ett nytt säkerhetspolitiskt landskap
HÅLLBAR FRED OCH MÄNSKLIG SÄKERHET

VARFÖR EN VALGRANSKNING?

Svenska Freds mål är att alla, beslutsfattare som allmänhet, ska inse att vi måste storsatsa på hållbar fred och mänsklig säkerhet, och alla människors rätt att känna trygghet. Vi vill öka förståelsen för varför militär säkerhet och ökad upprustning inte bara är en dålig investering utan dessutom bidrar till ökade spänningar och ökad osäkerhet!

VAD HAR VI GJORT?

I den här valgranskningen har Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen analyserat de politiska partiernas försvars- och säkerhetspolitik utifrån sex viktiga försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Vapenexport, värnplikt, mördarrobotar, kärnvapennedrustning, försvar och samhällets krisberedskap samt Nato. Vår granskning inkluderar de svenska politiska partier som i nuläget får partistöd.

HUR HAR VI GJORT?

Granskningen bygger på partiernas budgetar, motioner, riksdagsdebatter, artiklar, partiernas hemsidor samt en enkät som skickats ut till alla partier. Valgranskningen påbörjades innan Rysslands invasion i Ukraina och har därför utformats på ett sådant sätt att visa på den förändring som skett inom svensk politik sedan invasionen. Då den allmänna motionstiden i Sverige avslutas redan under vintern 2021 för nästkommande år är många av motionerna skrivna innan invasionen. Analysen av partiernas politik efter invasionen har därmed i stor utsträckning baserats på nyhetsartiklar, riksdagsdebatter och vår enkät. 

Ladda ner rapporten i sin helhet HÄR!

Kom ihåg att tänka på miljön innan du skriver ut.

Påverka politiken! Maila din riksdagskandidat. Läs mer om hur HÄR!

Denna valgranskning har producerats med finansiellt stöd från Sida genom ForumCiv. Varken Sida eller ForumCiv har deltagit i produktionen av denna rapport och ansvarar inte för rapportens innehåll eller åsikterna som uttrycks däri.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.