KONTAKTA DIN RIKSDAGSKANDIDAT

I september är det dags för val i Sverige. I och med processen om ett svenskt Natomedlemskap har den svenska säkerhetspolitiken förändrats i grunden Detta är något som kan komma att få stora konsekvenser för bland annat utrikespolitiken, vår nedrustningspolitik och vapenexportpolitik framöver. 

 

Den här snabba och drastiska svängningen i svensk politik möjliggjordes av den socialdemokratiska regeringens ändrade åsikt i Natofrågan. Från att “alliansfriheten tjänar oss väl” och att “diplomati är vårt främsta försvar” till att Sverige måste in i Nato. En militärallians som bygger på militär avskräckning och hot om kärnvapen.

 

Trots att regeringen lovat att Sveriges utrikespolitik och självständighet inte skulle påverkas av Nato har vi nu kunnat bevittna hur Turkiet dikterar svensk utrikespolitik och hur Sverige nu accepterar kärnvapnens centrala roll i Nato och avser att fullt ut delta i Natos militära struktur och gemensamma försvarsplanering, vilket inkluderar kärnvapen. 

 

Det är fortfarande många i Sverige som är kritiska till eller osäkra om ett svenskt Natomedlemskap. De kommande åren kommer det vara av stor betydelse att det finns kritiskt ifrågasättande röster i riksdagen.

 

Vi vet att det finns många inom det socialdemokratiska partiet som inte håller med om partiledningens beslut. Men även om du röstar på ett annat parti, vare sig de är för eller emot Natomedlemskapet uppmanar vi dig att kontakta dina riksdagskandidater i ditt distrikt innan valet. . I de flesta partierna finns de kritiska röster, hitta dom och och kryssa dom på valblanketten. Du behövs för att mobilisera detta stöd! Varje samtal med politiker och deras representanter ökar medvetenheten om frågan och här kan du göra skillnad! 

 

På så sätt kan vi få fler riksdagsledamöter som lovar att ha en kritisk och granskande hållning till Nato och som kommer utkräva ansvar från de löften som lovats men som i nuet sviks.

 

Så här kontaktar du din/dina valbara kandidater:

 

1. Läs på om vad de olika partierna står i säkerhetspolitiska frågor i Svenska Freds Valgranskning 2022 HÄR. 

 

 

2. Hitta de som kandiderar i ditt valdistrikt till riksdagen på denna länk: Valpresentation

 

 

3. Kontakta kandidaterna och ställ frågor! Till exempel:

  • Om du väljs in i riksdagen hur kommer du jobba med Nato frågan i riksdagen och inom ditt partiet?
  • Kommer du verka för att Sverige ska ta avstånd från kärnvapen och inte ingå i Natos nuclear planning group? 
  • Kommer du verka för en nationell lagstiftning mot införsel av kärnvapen på svenskt territorium både i freds- och krigstid?
  • Kommer du verka för att Sverige går med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen? 
  • Kommer du verka för att Sverige inte exporterar vapen till odemokratiska Natoländer som tex Turkiet?
  • Kommer du verka för att Sveriges beslut och agerande inom Nato är transparenta, genom att bl.a: 
   • Vara tydliga med vilka frågor Sverige driver inom Nato,
   • Hålla riksdagsdebatt inför alla Natos försvars- och utrikesministermöten samt de årliga statsöverhuvudmötena för att skapa utrymme för debatt och transparens i Sverige om det som ska diskuteras på dessa möten.

 

5. Rösta och kryssa för de representanter du tyckte gav bäst svar. Om dessa personer blir valda följ dem gärna genom mandatperioden och följ upp i politiken. 

Dela gärna de svar du får från dina kandidater med oss. Skicka då till val2022@svenskafreds.se

 

 

Andra saker du kan göra:

  • Skriv en insändare i lokaltidningen och uppmana politiker och allmänheten att ställa sig bakom att Sverige signerarar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud.
  • Sprid Svenska Freds inlägg, fakta och debattartiklar på ämnet. Ju fler som nås av vår research och expertis desto bättre.
  • Prata om det! Vardagsaktivismen är en mycket viktig del i vårt fredsbyggande arbete. Att bara diskutera vid middagsbordet, på din arbetsplats eller i skolan gör mycket.