Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / BUDGETEN 2019 OCH SÄKERHET

BUDGETEN 2019 OCH SÄKERHET

2018-12-17

Den antagna statsbudgeten för 2019 riskerar människors säkerhet genom att förflytta medel från säkerhetsbyggande åtgärder till militär upprustning. Läs vår kommentar här.

Varje dag begås 100 våldtäkter. Sveriges budget 2019: Jämställdhetsmyndigheten nedlagd.

Både KD och M svarade i vår valgranskning att den viktigaste säkerhetspolitiska frågan för nästa mandatperiod var att öka försvarsanslagen till 2% av BNP – trots att det i Sveriges nationella säkerhetsstrategi från 2017 står att ett militärt angrepp mot Sverige är osannolikt.

Vi vill påminna om att avskräckning som medel för att minska risken för väpnad konflikt är oerhört ineffektivt och att vi står inför andra reella och akuta säkerhetsutmaningar som vi måste lösa gemensamt.

Läs mer om andra perspektiv på säkerhet i vår valgranskning Säkert här!

Vi måste minska de globala koldioxidutsläppen med 45% till 2030. Sveriges budget 2019: 2 miljarder mindre till miljö och klimat.
Enligt nationella säkerhetsstrategin är ett militärt angrepp mot Sverige osannolikt. Sveriges budget 2019: 3,9 miljarder extra till försvaret.