Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / AKUTLÄGE FÖR INTERNATIONELL FRED OCH SÄKERHET

AKUTLÄGE FÖR INTERNATIONELL FRED OCH SÄKERHET

2024-04-15

Samtidigt som Israels urskiljningslösa bombningar av Gaza fortsätter att skörda tusentals liv i Gaza utgör våldsupptrappningen, eskaleringen och spridningen i Mellanöstern en betydande risk för internationell fred och säkerhet.

Igår den 14 april, höll världen andan när Iran avfyrade en massiv drönarattack mot Israel. Det var i sin tur ett svar på vad som rapporterats vara en israelisk attack mot det iranska konsulatet i Damaskus i början av april, där flera högt uppsatta militära ledare dödats. Attackerna sänder tydliga och oerhört oroväckande signaler om en kraftig eskalering av konfliktläget och är ett akut hot mot internationell fred och säkerhet. 

Det internationella samfundet har ett ansvar att omedelbart kraftsamla för att stoppa all eskalering och fördöma allt våld med utgångspunkt i internationell rätt. 

Svenska Freds ser med stor oro på den senaste tidens utveckling. Läget i Gaza är akut, med massivt civilt lidande och en situation som är bortom katastrofal. I över sex månader har världen sett på medan Gazas civilbefolkning levt under total belägring med massiva israeliska bombningar och en pågående markinvasion. Det internationella samfundet har misslyckats med att få stopp på våldet i Gaza, vilket är en bidragande faktor till den eskalering och spridning i regionen vi nu ser.  

Upptrappningen i Mellanöstern har, efter Hamas brutala attack den 7 oktober och Israels massiva bombningar av Gaza, inkluderat flera händelser som innefattar konflikter mellan flera olika parter. Detta har inkluderat israeliska attacker i Syrien och Libanon, attacker från Hezbollah i Libanon vid den israeliska gränsen, våldsamma attacker från huthirebeller på Röda Havet med amerikanska bombningar i Jemen som svar, samt kraftigt ökat våld på Västbanken. Israel står nu inför vägval i hur de ska bemöta den iranska drönarattacken, och i sina planer på en markinvasion av Rafah i Gaza dit över en miljon palestinier flytt. Samtidigt står världen inför ett annat vägval; om hur länge Israels urskillningslösa våld i Gaza får fortsätta skörda tiotusentals människoliv och hur det akuta hotet mot internationell fred och säkerhet ska hanteras. 

Hotet mot internationell fred och säkerhet är akut. Men fred är möjligt. Det handlar om politiska prioriteringar och vägval. Världens länder måste välja att kraftsamla för internationell fred och säkerhet med utgångspunkt i internationell rätt. Svenska Freds har listat tre kritiska åtgärder som det internationella samfundet omedelbart måste vidta.

1. Förstärk kraven och öka påtryckningarna om en vapenvila och ett varaktigt eldupphör i Gaza. Eskaleringen av våldet i regionen måste ses mot bakgrund av vad som sker i Gaza inför hela världens ögon, och som en konsekvens av att omvärlden inte lyckats stoppa det omfattande civila lidandet i Gaza. Världens länder måste kraftsamla för fred med utgångspunkt att stå upp för och stärka den internationella rätten, agera när den kränks och inte låta andra intressen styra. Helgens händelser får inte leda till en minskad press på Israel om ett eldupphör i Gaza.

2. Trappa kraftigt upp de diplomatiska ansträngningarna för att bevara internationell fred och säkerhet. Det är nu det är läge för det internationella samfundet att påverka Israel i de betydande vägval som landet är på väg att göra. Den rådande situationen visar tydligt att våld föder våld och ytterligare hämndaktioner riskerar att leda till destruktiva och oerhört farliga våldsspiraler. Omvärlden måste storsatsa på de diplomatiska vägarna, uppmana till återhållsamhet av alla parter och sända tydliga signaler om nödvändigheten att både stoppa våldet och eskaleringen, och på sikt hantera de grundläggande konfliktorsakerna för att uppnå hållbar fred. Utan att adressera grundorsakerna till våldet och konflikterna i regionen kommer civila fortsätta att betala priset. 

3. Öka de finansiella satsningarna på fredlig konflikthantering och på att förebygga och förhindra krig. Att bygga fred är något som tar tid och kräver resurser. Det handlar om politiska och ekonomiska prioriteringar som sänder viktiga signaler om vad vi satsar på och vad vi vill uppnå. Nu när den globala militära upprustningen ökar i rekordtakt måste det internationella samfundet göra ekonomiska investeringar i minst samma utsträckning för fredsbyggande, konfliktförebyggande och fredlig konflikthantering för att säkra internationell fred och säkerhet. Det krävs resurser för att prioritera de diplomatiska vägarna, för att återbygga tillit mellan grupper och stater och att bygga fred. 

Svenska Freds är Sveriges största och världens äldsta ännu aktiva fredsförening och liksom andra fredsrörelser världen över, vägrar vi att tyst se på när krigsbrott begås och våldet trappas upp och sprids framför världens ögon. Vår utgångspunkt är att kräva att våra och världens makthavare tydligt står upp för internationell rätt när den kränks, utmanas och undermineras. Folkrätten måste gälla alla världens länder och i alla situationer. En kraftsamling och storsatsning på internationell fred och säkerhet är viktigare än på länge, och ett måste för att arbeta för hållbar fred.

Gör din röst hörd tillsammans med oss och kräv att Sveriges regering verkar för att stoppa det urskillningslösa våldet i Gaza och bidrar till en kraftsamling för internationell fred och säkerhet genom vår kampanj “Stop the War”. Du behövs!