Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX#3 23: PÅ GÅNG I FREDSAKADEMIN

PAX#3 23: PÅ GÅNG I FREDSAKADEMIN

2023-11-10

Fredsakademin har startat upp sitt fjärde projektår med nya spännande aktiviteter och erbjuder under hösten för första gången en vidareutbildning för de fredscoacher som utbildats i Svenska Freds freds- och ledarskapsutbildning. Fokus för vidareutbildningen är fördjupning och praktiskt träning i ledarskap, ickevåld och påverkansarbete. Dessutom har Fredsakademin massor av workshops i hållbar fred och mänsklig säkerhet inbokade för gymnasieelever runt om i landet.

Fredsakademins workshops leds av utbildade fredscoacher på uppdrag av Svenska Freds, en av dem som varit ute i klassrummen flera gånger är Olivia som här berättar om vad Fredsakademin betytt för henne.

OLIVIA HAR ORDET

Jag satt en regnig dag och önskade att värmen skulle återvända. Det var december och allt kändes motigt, precis så där melankoliskt som hösten kan vara. Detta tills mobilen plingade till och jag läste; du är antagen till Fredsakademin. 

Fredsakademin är den del av Svenska Freds som riktar sig till unga, och beskedet om min antagning kom att innebära mycket mer än en ledarskapskurs där jag fick möta likasinnade. Det var där mitt intresse för första gången kristalliserades till engagemang och jag fick verktyg för att förverkliga mina ambitioner om att göra skillnad. Jag hade länge varit intresserad av freds-och säkerhetsfrågor, och valet att studera freds-och konfliktstudier på universitetet var lätt. Där fick jag lära mig om teorier och koncept som förklarade världens problem, men det var först genom Fredsakademin som jag introducerades till faktumet att jag faktiskt kan göra skillnad, här och nu. 

Att få tillgång till verktyg som gör det möjligt att uttrycka och aktualisera mitt engagemang var en mycket omvälvande känsla. För första gången kunde många år av insamlad kunskap och insikter bidra till att sprida det viktiga budskap fredsrörelsen har. Tillsammans med Fredsakademin har jag åkt runt i Sverige och träffat ungdomar för att prata om detta, och i en tid där det är viktigare än någonsin, känns det som ett privilegium. Mitt engagemang bottnar just i att få föra mina kunskaper vidare, och ge andra möjligheten till samma insikter som jag har fått. Mitt engagemang bottnar i att försöka bibehålla det medmänskliga i samhällsdebatten och inte låta siffror ersätta liv eller berättelser om människoöden. Mitt engagemang bottnar i att inte tillåta röster som propagerar för minskad medmänsklighet göra oss stumma. 

Detta engagemang har tänts, uppmuntrats och förverkligats av Svenska Freds, och för det är jag evigt tacksam. Jag kommer fortsätta att kämpa för en mer rättvis värld och för att alla ska få möjligheten och verktygen att inse det jag har gjort; våld är aldrig lösningen och tillsammans kan vi göra skillnad.

Galleri