Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX#3 23: Kerstin har ordet

PAX#3 23: Kerstin har ordet

2023-11-08

“Vi har bara en planet” står det på plakaten vid den stora klimatdemonstrationen i Stockholm den 22 september, det stämmer. Sett från ovan är jorden en enhet där gränser, drömmar om imperier, makt eller dominans inte syns. Läget i världen är på många sätt akut. Existentiella risker som kärnvapenkrig, global uppvärmning, pandemier och militariserad AI hotar allas vår säkerhet och måste hanteras omgående och genom samarbete.

Att som nu möta framtiden med ökad militär upprustning, polarisering och fiendebilder är en destruktiv och ohållbar väg att gå. Jag skulle rentav kunna kalla det orealistiskt eller naivt, begrepp som ofta används mot röster för fred och nedrustning. Särskilt i tider av ökad militarisering. Men vad kan vara mer realistiskt än att lyfta de oöverskådliga humanitära och ekologiska konsekvenserna om kärnvapen skulle användas igen? Vad är mer realistiskt än att prata om riskerna med mer och fler vapen och om med vapen som själva fattar beslut över liv och död? Är det inte snarare en naiv inställning att tro att massförstörelsevapen som kärnvapen kan existera utan att de oavsiktligt eller med vilja en dag kommer att användas?

Hoten mot fred och säkerhet är många men vi vet att det finns verktyg för att förebygga, förhindra och hantera såväl klimatkris som krig och väpnat våld. Men det kräver tvärtemot det vi ser nu, att vi investerar i dessa verktyg och att militära medel inte ges prioritet över allt annat. Regeringens statsbudget som presenterades nu i september gör det tydligt att klimatförändringarna inte betraktas och prioriteras som det enorma hot mot människors säkerhet som det faktiskt innebär. Försvarsanslagen ligger på 119 miljarder kronor, medan hela budgetposten klimat, miljö och natur ligger på 19 miljarder kronor. Det här årets ökning av försvarsutgifterna, 27 miljarder, är större än hela miljöbudgeten. Utöver det ska ytterligare 700 miljoner tas från regeringens reformutrymme för att täcka Sveriges medlemsavgift i Nato.

Jag frågar mig var de svenska investeringarna i konfliktförebyggande, fredlig konflikthantering, demokrati och mänskliga rättigheter håller hus. Jag efterfrågar samma historiska satsningar på diplomati och internationellt icke-militärt samarbete som nu görs på det militära. Samarbete är enda vägen till hållbar, varaktig fred och mänsklig säkerhet. Vi har bara en planet, tillsammans måste vi ta hand om den och varandra. 

Tack och lov är vi många som ser behovet av att engagera oss tillsammans för fred och säkerhet! I april blev vi 10 000 medlemmar, sen dess har vi blivit ytterligare 1500 till. Det ger mig kraft att så många inser att Svenska Freds arbete och röst behövs. Trots ett stenhårt debattklimat tystas vi inte, vi växer vi och vi står inte ensamma. Tack för att du är med!

Skribent: Kerstin Bergeå

Ordförande Svenska Freds