Home / Upptäck / Nedrustning / PAX NR 4 2020: MÖRDARROBOTAR GÅR ATT STOPPA

PAX NR 4 2020: MÖRDARROBOTAR GÅR ATT STOPPA

2020-11-30

För åtta år sedan startade den globala kampanjen mot mördarrobotar. Svenska Freds gick med i samarbetet redan från start, eftersom internationella förbud genom historien visat sig vara effektiva sätt att stoppa utveckling, produktion och användning av det som brukar kallas särskilt inhumana vapen.

 

Ett förbud mot mördarrobotar är verkligen akut – utvecklingen av militariserad AI går i rasande fart och vapnen måste stoppas innan de börjar användas i krigföring.

– Vi på Svenska Freds är förstås emot alla typer av vapen och våldsanvändning – inte bara mördarrobotar. Men att rikta in sig på att förbjuda olika vapentyper är en effektiv strategi för att uppnå konkret förändring som kan minska mänskligt lidande. Det har vi sett flera gånger tidigare – när det gäller förbud mot klustervapen och minor och nu senast FN:s kärnvapenförbud, säger Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare på Svenska Freds.

Hon berättar att civilsamhället runtom i världen tidigt såg de många riskerna med utvecklingen av mördarrobotar, eller helt autonoma vapen, och därför startade den globala kampanjen Campaign To Stop Killer Robots 2012 för att gemensamt driva frågan om ett förebyggande förbud. Svenska Freds har följt frågan, samverkat med andra civilsamhällesorganisationer och bland annat inför valet 2018 frågat alla partier som fick partistöd hur de ställde sig till frågan om ett förbud mot mördarrobotar.

Men det är framför allt det senaste året som Svenska Freds trappat upp arbetet och börjat jobba mer aktivt med frågan här i Sverige.

– Det kan ta tid att få upp nya frågor på den politiska dagordningen och få riksdagspartierna att ta ställning och formulera sin politik. Det är först på senare tid som vi sett politiska utspel och ställningstaganden i fråga om mördarrobotar och ett internationellt förbud. Och det är där vi på Svenska Freds kan påverka – tillsammans med organisationer i Sverige, och i samarbete med organisationer i andra länder, säger Karin Wall Härdfeldt.

I slutet av 2019 gick utrikesminister Ann Linde (S), och klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP), i en debattartikel ut med att Sverige ska vara ledande i arbetet för ett förbud mot mördarrobotar. Ambitionen finns också med i utrikesdeklarationen för 2020, och en arbetsgrupp inom regeringens folkrätts- och nedrustningsdelegation har fått i uppdrag att ta fram rekommendationer för hur Sverige ska driva frågan om ett förbud. Men arbetsgruppen är försvarstung och många av deltagarna kommer från försvarsrelaterade myndigheter och institutioner. Sverige har ännu inte tagit officiell ställning i FN för ett internationellt förbud – något som 30 stater i världen redan gjort.

I höstas skrev Svenska Freds därför, tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Amnesty och Human Rights Watch, ett debattinlägg i Aftonbladet med kravet att Sverige ska driva på för ett förbud inom FN. Artikeln möttes av tillrop men också kritik. Bland annat skrev Arash Heydarian Pashakhanlou, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, i en replik att ett förbud blir meningslöst om inte stora länder som Ryssland, Sydkorea, Israel och USA ställer sig bakom.

– Att ett förbud skulle vara meningslöst utan dessa stater stämmer inte. Vi har flera gånger tidigare sett att det som behövs snarare är att många länder går samman och gemensamt kräver ett förbud. En förbudsprocess är ofta ett effektivt sätt att förhindra finansieringen av utveckling och produktion då många investerare drar sig ur verksamhet som strider mot internationella konventioner, ibland även långt innan förbudet trätt i kraft.

– Att förbjuda vissa vapentyper har också en stark normativ effekt. Ett förbud stigmatiserar användandet, det har vi sett när det gäller till exempel minor och klustervapen. Produktionen, handeln och användandet av personminor har minskar drastiskt i världen och om vapnen används idag så blir det en stor nyhet. Den negativa uppmärksamheten skulle aldrig komma utan ett förbud, säger Karin Wall Härdfeldt.

Hon menar att ett förbud mot mördarrobotar har alla förutsättningar att bli ett effektivt verktyg i kampen för nedrustning och hållbar fred. Men det är bråttom. Om förbudet inte träder i kraft innan mördarrobotar är fullt utvecklade och börjar användas i krigföring finns det stora risker för spridning i världen.

Framför allt är det vapenindustrin världen över som driver på den snabba utvecklingen av militariserad AI. Vapenföretag som amerikanska Lockheed Martin och brittiska BAE systems – men också svenska Saab – arbetar på olika sätt och i olika hög utsträckning med AI-teknologi. Så länge det inte finns några förbud mot mördarrobotar är det inte troligt att vapenföretagen själva kommer att sluta utveckla mördarrobotar. Precis som i andra branscher konkurrerar vapenföretagen hela tiden med varandra när det gäller att ta fram nya produkter. Och precis som i andra branscher är vapenföretagen beroende av att det finns investerare som är villiga att satsa på deras verksamhet.

– Så länge mördarrobotar inte förbjuds så fortsätter företag att investera i utveckling. Det finns starka intressen för att fortsätta utvecklingen av militariserad AI. Därför är det oerhört viktigt att visa att vi är många som organiserar och mobiliserar oss för ett förbud, säger Karin Wall Härdfeldt.

Mer information

Läs mer om vårt arbete för att stoppa mördarrobotar här.

Fakta/ Så kan du engagera dig

Vill du vara med i kampen för att stoppa mördarrobotar? Här kommer några tips:

  • Bli medlem och starta en intressegrupp för ett förbud mot mördarrobotar. Kontakta oss på info@svenskafreds.se
  • Om du studerar på universitet eller högskola kan du arbeta för att att ditt universitet ska ta ställning mot mördarrobotar. Kontakta oss på info@svenskafreds.se för mer info!
  • Sprid kunskap! Du kan till exempel dela vidare Svenska Freds inlägg om mördarrobotar på sociala medier med hashtag #StopKillerRobots, och följa @BanKillerRobots på Twitter och @stopkillerrobots på Instagram. Prata gärna om frågan med vänner och familj. Om du är student eller jobbar på ett universitet kan du ställa en fråga om offensiva autonoma vapen under en föreläsning.
  • Ge bort vår fredliga bot Fred i julklapp till släkt och vänner och få fler att ta ställning för ett förbud mot mördarrobotar!
  • Skriv en insändare om hur viktigt det är att förbjuda mördarrobotar och skicka till din lokaltidning! Hör gärna av dig till info@svenskafreds.se om du vill ha tips på hur du kan skriva din insändare.

Fakta/ Mördarrobotar och diskriminering

En robot arbetar utifrån den data den har programmerats med. Därmed finns stora risker att sociala fördomar och partiskhet vävs in eller används i programmeringen, såsom föreställningar om kön, hudfärg och etnicitet, när roboten ska identifiera vem som är fiende. Systemen kan också programmeras till att begå diskriminerande handlingar, exempelvis att selektivt döda en speciell etnisk grupp. En robot är inte kapabel att känna empati eller medlidande och kan, till skillnad mot människor, aldrig vägra att lyda order eller att använda vapen mot civila.

Fakta/ Vad är mördarrobotar?

Den officiella termen är helt autonoma vapen eller dödliga autonoma vapensystem (Lethal Autonomous Weapons Systems, LAWS). Internationellt brukar de kallas killer robots. Mördarrobotar är vapen som kan styras av artificiell intelligens (AI). Det betyder att vapensystemen, om de blir verklighet, själva kan identifiera, välja ut och attackera mål helt utan mänsklig kontroll. Det kan handla om allt från stridsrobotar utplacerade i fält, beväpnade flygplan och drönare, beväpnade u-båtar och fartyg eller beväpnade stridsfordon.