Home / Upptäck / Nedrustning / FÖRBJUD INVESTERINGAR I KLUSTERVAPEN

FÖRBJUD INVESTERINGAR I KLUSTERVAPEN

2009-11-13

Två av tre finansiella aktörer i Sverige, Norge och Danmark avstår från investeringar i företag som producerar minor eller klustervapen. Men den svenska regeringen släpar efter. Det är dags att Sverige ratificerar konventionen mot klustervapen och förbjuder investeringar i sådana vapen, skriver företrädare för en rad svenska organisationer.

av Miriam Refai

Detta är en artikel som publicerades 2009-11-13 i Sydsvenska Dagbladet. 

En rapport från den internationella koalitionen mot klustervapen nyligen ställde 138 finansiella institutioner i skamvrån för innehav i företag som producerar personminor och klustervapen. En ny studie visar idag att svenska investerare ligger långt fram i arbetet med att exkludera landminor och klustervapen från sina portföljer. Ändå finns frågetecken och kvardröjande brister i de svenska aktörernas agerande. Dessa kommer vi att diskutera med svenska investerare vid ett seminarium idag. 

Av 31 finansiella aktörer i Sverige, Norge och Danmark har 20 gjort sig av med sina innehav i företag som är inblandade i produktion av både personminor och klustervapen. Två investerare har utfäst att man kommer att gå samma väg och två har upphört med innehav i företag med anknytning till personminor. 

Omkring två tredjedelar av investerarna baserar sina beslut helt eller delvis på Oslokonventionen mot klustervapen från december 2008. Det visar att investerarna tar hänsyn till den pågående utvecklingen och att folkliga organisationers kampanjarbete har gett resultat. Svenska investerare är mer medvetna, engagerade och aktiva i frågan om personminor och klustervapen än den svenska regeringen. 

Först två veckor före Oslomötet tog Sverige ställning för ett totalförbud mot klustervapen. De tidigare försvarsministrarna Leni Björklund (S) och Mikael Odenberg (M) skönmålade det svenska klustervapnet Bombkapsel 90 trots att studier visar att ofarliga klustervapen inte existerar. Utrikesminister Carl Bildt har sagt att en avveckling av Bombkapsel 90 kan ta upp till ett decennium. 

En svensk ratificering av konventionen mot klustervapen kan få avgörande betydelse. Endast sex ratificeringar återstår till de trettio som krävs för att konventionen skall träda i kraft. 

Trots att svenska investerare i allt högre grad tar avstånd från klustervapen kvarstår ett antal brister. Den restriktiva synen på klustervapen begränsas nästan helt till aktörernas aktieinnehav. På ränte och kreditmarknaderna saknas motsvarande policy. Marknaden behöver tydliga spelregler och lagstiftning för att gå vidare. Sverige bör därför i lag förbjuda investeringar i klustervapenföretag, som Belgien, Irland och Luxemburg har gjort.

Med dagens rapport och seminarium påbörjas en dialog med svenska investerare om hur de skall kunna göra sig av med sina återstående klustervapeninnehav och hur frivilligorganisationer och marknadsaktörer tillsammans skall verka för att regeringen skall ratificera Osloavtalet, skrota Bombkapsel 90 och förpassa klustervapnen till historien i Sverige liksom i den övriga världen. 

Aleksander Gabelic 

ordförande, Svenska FN-förbundet 

Anna Ek 

ordförande, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen 

Kirsti Kolthoff 

ordförande Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet 

Lise Bergh 

generalsekreterare, svenska sektionen av Amnesty 

Håkan Mårtensson 

tf generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen 

Christer Winbäck (FP) 

styrelseledamot, Parlamentariker-forum för lätta vapen-frågor