Home / Upptäck / Nedrustning / PAX 4/16: HISTORISKT BESLUT I FN

PAX 4/16: HISTORISKT BESLUT I FN

2016-12-08

Nästa år ska FN förhandla om ett kärnvapenförbud. Civilsamhällets arbete har bidragit till att en majoritet av världens stater fattade det historiska beslutet i New York den 27 oktober.

Organisationer från det civila samhället samlades i New York under FN:s första utskott. Foto: ICAN

Svenska Freds generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt fanns på plats i New York när första utskottet diskuterade om förhandlingar om kärnvapenförbud ska inledas.

– Det kändes stort att vi kommit så här långt, att det finns ett internationellt momentum för att faktiskt förbjuda kärnvapen, säger Karin Wall Härdfeldt.

Under flera år har civilsamhället genom kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), där Svenska Freds också är medlem, tillsammans med flera stater fokuserat på att lyfta de humanitära konsekvenserna av kärnvapen som det grundläggande argumentet för nedrustning. Under året har den öppna arbetsgruppen om kärnvapennedrustning (Open Ended Working Group) sammanträtt och på det sista mötet gav majoriteten av världens stater sitt stöd till att förhandlingar om ett kärnvapenförbud skulle starta under 2017.

Sent stöd från Sverige

Beslutet skulle fattas på FN:s första utskott, som behandlar nedrustning och internationell säkerhet. När det inleddes i oktober hade Sverige fortfarande inte gett sitt stöd till att inleda förhandlingar om att förbjuda kärnvapen.

Kampen mot kärnvapen har en lång historia i Svenska Freds, och flera lokalföreningar och medlemmar är fortfarande engagerade i frågan. Karin Wall Härdfeldt åkte till New York för att både bevaka och påverka.

Karin Wall Härdfeldt.

– Det är alltid viktigt att vi som representanter för civilsamhället finns på plats och bevakar vad som händer och vad som sägs. Vi får dels sitta med och lyssna när alla länder håller sina anföranden, dels är det väldigt fritt för det civila samhället att tala med olika länders delegationer för att påverka och stötta med vår kunskap och våra erfarenheter. Och det är naturligtvis också viktigt för oss som förening att kunna kommunicera till allmänheten, våra medlemmar och andra intresserade vad som händer i våra frågor.

Den 18 oktober meddelade utrikesminister Margot Wallström att Sverige skulle rösta ja.

– Det var verkligen glädjande – och på tiden, kommenterar Karin Wall Härdfeldt.

– Det är viktigt att alla kärnvapenfria stater som kan stötta processen gör det. Jag har sett hur kärnvapenstater aktivt motarbetar processen och sätter press på de kärnvapenfria staterna.

Hon berättar att de största intrycken från New York handlar om hur kärnvapenstaterna betedde sig – och om det civila samhällets möjligheter att vara med och påverka.

– Kärnvapenstaterna gjorde sitt yttersta för att underminera hela processen. I sina anföranden förlöjligade de öppet andra staters perspektiv på fred och säkerhet och anklagade dem för att riskera världsordningen.

– Det andra stora intrycket är hur stor möjlighet representanter för det civila samhället har att tala med delegationer under mötena i första utskottet. Alla jobbar för att påverka hela världens diplomater, inte bara från sitt eget land. Organisationerna inom ICAN arbetar oerhört strukturerat och effektivt i det gemensamma påverkansarbetet för att nå ut till så många länders delegationer som möjligt.

Har betydelse

Även om kärnvapenstaterna röstade nej till beslutet i första utskottet har det betydelse.

– Att inleda förhandlingar är ett stort steg bara det. Vi har ju sett tidigare att förbud har fått effekt även för de länder som inte är med. Ett förbud kan utvecklas även utanför kärnvapenstaterna, det skulle ha stor betydelse för att sätta en ny internationell norm. Det är klart att det är lång väg kvar, men historien visar att det går.

Svenska Freds har tidigare varit delaktiga i att klustervapen och minor förbjudits, förbud som påverkat även de länder som inte skrev under förbudet.

– Det civila samhället har spelat en avgörande roll tillsammans med kärnvapenfria stater i att driva på processen. Det hade aldrig varit möjligt utan det civila samhället att omdefiniera debatten och lyfta fram de humanitära konsekvenserna som argument för att få till stånd ett förbud, säger Karin Wall Härdfeldt.

De överlevande efter kärnvapenbombningarna av Hiroshima och Nagasaki i Japan 1945, vilka samlas i Hibakusha-rörelsen, satte som mål att kärnvapen skulle förbjudas under deras livstid. Det finns inte så många överlevande kvar, och de har nu fått revidera sitt mål till att det under deras livstid ska göras en plan för när kärnvapen ska avskaffas. FN-beslutet har ökat chansen för att det målet ska bli verklighet.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Pax nr 4 2016