Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX#3 23: OROANDE SIGNALER OM ATT EKONOMISKT STÖD TILL FREDSORGANISATIONER DRAS IN

PAX#3 23: OROANDE SIGNALER OM ATT EKONOMISKT STÖD TILL FREDSORGANISATIONER DRAS IN

2023-11-10

Under sommaren har det kommit signaler från regeringen om att skära ned eller helt avskaffa det statliga ekonomiska stöd som fredsorganisationer kunnat söka från myndigheten Folke Bernadotteakademin. Stödet utgör en stor del av flera svenska fredsorganisationers ekonomiska resurser och nedskärningar skulle få omfattande konsekvenser. Svenska Freds är den största mottagaren av detta stöd. Det civila samhället är en central del av demokratin och det svenska föreningslivet beskrivs ofta som en demokratiskola som engagerar hundratusentals människor varje år.

– Att med kort varsel dra in stödet till fredsrörelsen samtidigt som miljarder investeras i det militära skulle vara att slå undan benen för kritiska röster som förespråkar nedrustning, konfliktförebyggande och fredlig konflikthantering när de behövs som allra mest, säger Svenska Freds generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt. 

Det arbete Svenska Freds bedriver med att granska och bidra med sakkunskap i freds- och säkerhetspolitiska frågor är det mycket få andra som gör. Denna granskning riskerar att utebli om stödet dras ned eller helt avvecklas. Detta samtidigt som behovet av vår expertis och röst ökar med en vapenindustri som går på högvarv, historiskt stora militära utgifter och ett framtida medlemskap i Nato

– Engagemanget för fredsfrågor är stort och växer. Men precis som press- och mediastöd behövs för en fri och oberoende media och partistöd för att säkra politiska partiers och politiska kvinnoorganisationers möjlighet att verka, fyller detta bidrag en funktion som är viktig för vår demokrati. Statligt stöd till den svenska fredsrörelsen har funnits i nästan hundra år, vi hoppas naturligtvis fortfarande att stödet kommer att fortsätta finnas även framöver och gör allt vi kan för att påverka att det blir så, säger Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare på Svenska Freds.

Skribent: Maja Landin

Foto: Johan Tengberg