Afrah Nasser får Eldh-Ekblads fredspris

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett skribenten, bloggaren och föreläsaren Afrah Nasser till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, föreningens förnämsta utmärkelse.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett skribenten, bloggaren och föreläsaren Afrah Nasser till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, föreningens förnämsta utmärkelse. Priset delas årligen ut till den som under den föregående treårsperioden verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning.

Alltför lite rapporteras från det krigsdrabbade Jemen, där läget för civilbefolkningen blir alltmer akut. Genom sin blogg och sina föreläsningar bidrar Afrah Nasser till att nyansera och fördjupa bilden av det underbevakade kriget och hon lyfter fram människorna som drabbas av det.

I sin strävan efter fred och respekt för mänskliga rättigheter visar hon bland annat på civilsamhällets betydelse i arbetet med att bygga hållbar fred och den svenska vapenexportens delaktighet i att underblåsa konflikten i Jemen. Afrah Nasser är en stark röst som trots hot aldrig backar från att beröra svåra ämnen. Med Eldh Ekblads fredspris vill Svenska Freds uppmuntra henne att fortsätta sitt viktiga arbete och sin journalistiska gärning.

– Jag känner mig mycket ödmjuk över att få priset och för att Svenska Freds uppmärksammar mitt ödmjuka och ofullkomliga arbete. Priset ger mig motivation att fortsätta, säger Afrah Nasser, mottagare av Eldh-Ekblads fredspris.

– Jag tror att världen i dag står inför en enorm moralisk kris och vi kan inte förbli tysta. Mitt land, Jemen, är en plats där grova orättvisor begås. Jag hoppas att mitt skrivande kan öka medvetenheten om hur nationen plågas i sin strävan att leva i värdighet, säger Afrah Nasser.

Priset består av avkastningen på den donation makarna Nils och Signe Eldh-Ekblad gjorde vid prisets inrättande. Summan uppgår till ca 5000 kronor per år.

Eldh-Ekblads fredspris har delats ut sedan 1960. Bland tidigare mottagare märks bland annat Per Anders Fogelström (1960), Anita Dorazio och Hédi Fried (1999), Peter Englund (2002), Cordelia Edvardson (2007) Rickard Söderberg (2015) och Blank Spot Project (2016) .

Afrah Nasser är journalist och människorättsbloggare. Sedan den arabiska våren lever hon i exil i Sverige. Afrah Nasser har tidigare mottagit Dawit Isaak-priset, Pennskaftspriset, Gone Girl International Magazines “Outstanding Journalism Award” och CPJ:s (Committee to Protect Journalists) internationella pressfrihetspris för sitt skrivande.

Kontakt

Afrah Nasser

afrah.nasser@gmail.com

@afrahnasser på Twitter

Bloggen afrahnasser.blogspot.se