KOMMENTAR: VÄRNPLIKTEN

Svenska Freds motsätter sig nuvarande pliktlagstiftning och anser att militär utbildning måste vara frivillig.

Hittills i år har tre personer dömts till fängelse för att ha brutit mot totalförsvarsplikten. En av dem berättade i en intervju i Ekot att han redan under antagningsprocessen vetat att han inte ville genomföra utbildningen, men ändå inte sagt något vare sig i den enkät han fick hemskickad eller vid mönstringen. Det var efter beslutet att lämna den påbörjade militärtjänstgöringen som han dömdes till fängelse.

“Jag kände en slags press. Jag visste inte hur jag skulle uttrycka mig”.

När beslutet om att återinföra värnplikten togs 2017 argumenterades det för att den skulle vara ett komplement till frivilliga ansökningar. Så har det inte blivit, i nuläget är majoriteten av de som gör militärtjänstgöring värnpliktiga. Och antalet unga som tvingas göra värnplikt kommer att öka när antalet som väljs ut ska fördubblas under de kommande åren.

Svenska Freds var med och drev igenom rätten att vara vapenfri på 1920-talet. Ingen ska tvingas bära vapen och det är djupt oroande att det upplevda behovet av militär upprustning är överordnat individens valfrihet.

Allt fler personer riskerar att straffas med fängelse för att de inte vill delta i det militära systemet. Svenska Freds motsätter sig nuvarande pliktlagstiftning och anser att militär utbildning måste vara frivillig. Vill du dela med dig av erfarenheter eller har du frågor om vapenvägran? Hör av dig till info@svenskafreds.se

Få svar på de vanligaste frågorna som unga har om den återinförda värnplikten.