Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX#3 23: FREDSPODDEN #33: “GRÄNSER OCH OSÄKRA FLYKTVÄGAR”

PAX#3 23: FREDSPODDEN #33: “GRÄNSER OCH OSÄKRA FLYKTVÄGAR”

2023-11-17

2023 har varit det dödligaste året på Medelhavet sedan 2017. En konsekvens av bristen på säkra flyktvägar in i Europa. Samtidigt har EU, efter flera års diskussioner, enats om en ny, mer restriktiv asyl- och migrationspolitik. Den innebär bland annat skärpta gränskontroller med syfte att minska antalet flyktingar och migranter som når Europa. Konsekvenserna får ödesdigra effekter för människor på flykt som riskerar allt mer i försöken att nå ett tryggare liv. FN har riktat stark kritik mot bristen på säkra vägar in i EU som inneburit att allt fler människor mister livet bland Medelhavets och Atlantens vågor.

I Fredspodden #33 diskuteras vikten av att hantera de grundläggande orsakerna som gör att människor tvingas på flykt från sina hem. En problematisk utveckling vad gäller flyktingfrågan är processen av “securitization”, eller “säkerhetisering”, där flyktingar framställs som ett hot mot säkerheten snarare än människor i behov av humanitärt stöd. Bakom politiska diskussioner om EU:s migrationsmottagande finns människor med akuta behov och där den mänskliga säkerheten satts ur spel. 

I avsnittet intervjuas Mark Akkerman från den nederländska organisationen “Stop Wapenhandel” (Stop Arms Trade). Han reder ut kopplingen mellan ökad militarisering och gränskontroller. Mark förklarar begreppet “Border militarization” som innebär att gränser militariseras genom att militär utrustning används för att bevaka gränserna och förhindra migration. 

Mer än 2000 kilometer stängsel har byggts vid Europas gränser. Den ökade militariseringen av EU:s gränser har lett till mer våld mot människor på flykt, förklarar Mark i podden. 

Mark lyfter även kopplingen mellan vapenindustrin och de ökade gränskontrollerna. Vapenindustrin och vapenhandel göder väpnade konflikter, som dessutom ofta är en grundläggande orsak till varför människor tvingas på flykt. Samma vapenföretag gynnas ytterligare genom att sälja vapen, militär utrustning och teknologi som används vid gränskontroller för att både avskräcka människor från att ens försöka ta sig till Europa och tvinga dem som når fram att lämna. 

Vapenindustrin i EU-länder exporterar vapen världen över, vilket i sin tur driver på krig och väpnade konflikter, och leder till förtryck såväl som att mänskliga rättigheter kränks. Vapenindustrin har varit drivande i att sälja in narrativet av säkerhetisering i flyktingfrågan och lyckats övertyga stater att de behöver mer vapen och teknologi för att skydda gränser och öka kontrollen, säger Mark.

Faktumet att människor tvingas att riskera sina liv på medelhavet i bristen på säkra flyktvägar kvarstår, men Svenska Freds värnar om rätten för människor att söka skydd i vårt land. Väpnade konflikter och vapenhandel är viktiga orsaker till att människor drivs på flykt. Vill du lära dig mer? Lyssna på hela Fredspodden #33 där poddar finns!

Skribent: Julia Hansson