Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / Pressmeddelande: SVERIGE SLUTAR SKICKA UNGDOMSDELEGATER TILL FN – SVENSKA FREDS SKICKAR EGEN

Pressmeddelande: SVERIGE SLUTAR SKICKA UNGDOMSDELEGATER TILL FN – SVENSKA FREDS SKICKAR EGEN

2023-11-27

Sverige har möjliggjort ungas deltagande i FN-processer och FN-forum i över 30 år men under hösten beslutade regeringen att dra in finansieringen för svenska ungdomsdelegater till FN.  Mot bakgrund av regeringens beslut skickar Svenska Freds en egen ungdomsdelegat till det andra statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), en konvention som innebär att kärnvapen totalförbjuds. Mötet pågår 27 november – 1 december 2023. 

Svenska Freds arbetar med ungas meningsfulla deltagande och att stärka ungas röster för fred och säkerhet i enlighet med FN:s resolution 2250 om Unga, fred och säkerhet. En resolution som handlar om att öka ungas inflytande i arbetet för fred och säkerhet. Sverige är nu ett av få EU-länder som inte prioriterar att ge ungdomar erfarenheter av, insyn i och en plattform för att påverka FN:s arbete. 

Kandra Wahlgren Eales kommer att vara Svenska Freds ungdomsdelegat vid statspartsmötet.

– Trots att hälften av världens befolkning är under 30 år är vi ofta exkluderade i politiskt beslutsfattande. Jag ser fram emot att få följa med Svenska Freds till statspartsmötet, möta det internationella civilsamhället och vara del av det arbete som görs för att påverka i arbetet för kärnvapennedrustning, säger Kandra Wahlgren Earles, Svenska Freds ungdomsdelegat till FN:s kärnvapenkonventions andra statspartsmöte.

Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå är också på plats i FN i New York för statspartsmötet.

– När Sverige monterar ner möjligheterna för unga att vara med och påverka världens stora ödesfrågor måste vi agera. Erfarenheterna och kunskaperna som byggs upp av att vara ungdomsdelegat är ovärderliga för Sveriges röst i världen nu och i framtiden, säger Kerstin Bergeå, ordförande Svenska Freds.

Statspartmötet, samlar de stater som skrivit under eller som är parter till och har ratificerat konventionen om förbud mot kärnvapen. Stater utanför förbudet kan också delta som observatörer. Sverige, som inte skrivit under eller ratificerat förbudet, deltog som observatör vid det första statspartsmötet men kommer inte delta vid mötet. Beslutet motiveras med att FN:s kärnvapenförbud inte skulle vara förenlig med ett medlemskap i Nato. Dock deltar andra Natoländer som Norge och Tyskland.

– Det är bedrövligt att Sverige inte ens finns med som observatör när regeringsföreträdare, forskare, civilsamhällesorganisationer och aktivister från hela världen samlas för att bygga vidare på den banbrytande konvention som förbjuder kärnvapen. I och med att den svenska regeringen vänder konventionen ryggen känns det ännu viktigare att vi är här för att kräva en värld fri från kärnvapen, säger Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå.

KONTAKT

Maja Landin
Pressekreterare, Svenska Freds
070-763 48 57
maja.landin@svenskafreds.se

Kerstin Bergeå (på plats i New York)
Ordförande, Svenska Freds
+46 70-954 05 13
kerstin.bergea@svenskafreds.se