Home / Upptäck / Internationellt arbete / PAX 2/16: HALLÅ DÄR, THANDAR

PAX 2/16: HALLÅ DÄR, THANDAR

2016-06-19

Thandar Oo arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och deras möjligheter att bygga fred både lokalt, i Shan State, och nationellt i Burma/Myanmar. 

Thandar Oo. Foto: Eva Kellström Froste

Thandar Oo leder och är en av grundarna av New Generation Shan State, en av Svenska Freds samarbetsorganisationer i Burma, och är en av få kvinnor som deltar aktivt i den nationella fredsprocessen. Hon deltog på den första nationella fredskonferensen i januari.

Varför arbetar du för att kvinnor ska vara en del i fredsprocessen?

– Män tolkar fred som att det handlar om politik och makt. Kvinnor tolkar fred utifrån basala behov, som mat, skydd och utbildning för alla barn. Fredsprocessen blir mer hållbar om vi tar med dessa frågor i den. Jag arbetar för fred och jämställdhet. Under den här övergångsperioden måste vi involvera kvinnors erfarenhet på varenda nivå. Men kvinnors deltagande är svagt. Det finns inte tillräckligt många kvinnor med i fredsprocessen.

Vilka hinder finns för att kvinnor ska kunna delta?

– Eftersom fredsprocessen kommer att hålla på under lång tid så krävs det att man kan delta på många möten och vara borta från hemmet under långa perioder. Om man har små barn är det svårt att vara borta så länge. Kvinnorna ifrågasätts av sina familjer.

Hur arbetar du med att få in fler kvinnor i fredsprocessen?

– I vår kultur har kvinnor inte haft så mycket kunskap. Jag åker ut till samhällena i Shan State och ordnar workshops med både kvinnor och män och diskuterar. Vi ordnar träningar och forum för att bygga upp kunskap och medvetenhet kring bland annat lagar och kvinnors rättigheter.

New Generation Shan State grundades i början av 1990-talet för att arbeta för fred, mänskliga rättigheter och demokrati. Det var en farlig tid att engagera sig. Fyra av grundarna fängslades 2005, bland dem Thandar Oos man. Han släpptes 2012. Då hade han inte sett sin dotter på hela fängelsetiden.

– Hon kom inte ihåg honom. Jag ville inte att hon skulle se hur dåligt han hade det i fängelset så hon fick aldrig träffa honom.

Var ni inte rädda för vad som skulle hända, när ni startade New Generation Shan State?

– Jo, vi var rädda, men vi ville förändra situationen och politiken. När vi började var det farligt, de styrande bevakade oss hela tiden. Nu är situationen annorlunda och vi kan diskutera med myndigheterna.

När grundarna släpptes 2012 fortsatte de arbetet med New Generation.

– Vi ordnar fredsforum för det civila samhället, väpnade grupper och myndigheter. Det är väldigt viktigt att det civila samhället, inklusive kvinnor, kan delta i fredsdialogen. Kvinnor har inte haft så stora möjligheter att delta så jag började arbeta med det. Om vi vill ha en förändring måste kvinnor vara med.  Det är inte lätt, men kvinnor vill visa att de kan förändra politiken.

Namn: Thandar Oo, 43 år.

Familj: Maken Nyi Moe och dotter på 12 år. Lever också med mamma och syskon.

Fritid: Har ingen. Umgås med maken när de arbetar. Tar med sig dottern när hon är ledig från skolan. ­”Ibland är jag lycklig, ibland är jag så trött, men vi kan inte sluta. Vi har ju precis börjat arbetet med att mobilisera och stärka människor i att delta i förändringsarbetet. Min dotter säger ibland: ’Mamma och pappa, ni är duktiga på att arbeta, men ni har en familj också, minns ni det?’ Vad kan jag svara på det? Hon har ju rätt.”

Pax nr 2 2016