FREDSBYGGANDE BURMA/MYANMAR

Svenska Freds driver ett fredsprogram i Burma/Myanmar tillsammans med nio gräsrotsorganisationer, med stöd av Sida.

Svenska Freds driver ett fredsprogram i Burma/Myanmar tillsammans med nio gräsrotsorganisationer. Projektet finansieras av Sida och målet är att bidra till hållbar fred i landet.

Organisationerna är engagerade i freds- och demokratiprocesser på olika håll i Burma/Myanmar. Bland dem finns kvinno-, freds- och ungdomsorganisationer. Gemensamt är att de är gräsrotsorganisationer som verkar nära folket, uppmärksammar de politiska orättvisorna och med fredliga medel verkar för att det framtida freds- och demokratiarbetet ska inkludera alla minoriteter och grupper i landet.  Ett övergripande mål med projektet är att etniska minoriteter, kvinnor och unga ska få möjlighet att delta i och påverka de fredsprocesser som pågår i Buma/Myanmar.

Ar Yone Oo är Svenska Freds huvudpartner i projektet. Organisationen grundades 2008 och har sedan dess utfört ett stort antal samhällsutvecklande projekt i fem delstater och regioner. Ar Yone Oo arbetar för att människor ska ha drägliga levnadsförhållanden och tar aktiv del i fredsprocessen i landet. Det mesta av arbetet sker på gräsrotsnivå.

Förutom huvudkontoret i Yangon har organisationen kontor över hela landet vilka når ut till invåndare i till exempel Chinstaten, Magwe, Saigan, Bago och Deltaregionerna. Sedan 2010 har Ar Yone Oo arbetat med att utbilda politiker i demokrati och fredsfrågor samt med fredlig konfliktlösning mellan markägare och regeringen i Chin state.

Ar Yone Oo betyder gryning på burmesiska.