Home / Upptäck / Vapenexport / VAPENEXPORT TILL KRIGET I JEMEN OCH KLUSTERBOMBER PÅ HRC-MÖTE

VAPENEXPORT TILL KRIGET I JEMEN OCH KLUSTERBOMBER PÅ HRC-MÖTE

2018-03-23

Kriget i Jemen är inne på sitt fjärde år. Den saudiledda koalitionen har fällt bomber över skolor, sjukhus och marknader.

Kriget i Jemen är inne på sitt fjärde år. Den saudiledda koalitionen har fällt bomber över skolor, sjukhus och marknader där många civila har skadats. Den omfattande vapenexporten från USA, Europa och Sverige till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har pågått under lång tid och den har bidragit till att bygga upp ländernas betydande vapenarsenal.

Förra veckan var Svenska Freds i Genève på Human Right Councils 37:e sammanträdande. Vi var inbjudna av jemenitiska aktivister från organisationen Insan för att delta i ett panelsamtal om vapenexporten till länderna som deltar i de väpnade angreppen i Jemen.

Flera rapporter har publicerats av bland andra Amnesty och Human Rights Watch som visar på att klusterbomber har använts i Jemen. Klusterbomber som importeras från Brasilien, USA och Storbritannien har använts. Ammunitionen från Storbritannien exporterades på 80-talet men används i dagens konflikt. Vapen har en lång livslängd och skapar förödelse långt efter tillverkningsdatum.

Just klusterbomber är extra problematiska vapen. Klustervapen är som en kapsel fylld av mindre bomber som ska explodera när de landar på marken. Det innebär att civila löper en stor risk att skadas då stora ytor träffas vid ett anfall. Cirka 30 procent av bomberna exploderar inte direkt när de träffar marken utan ligger kvar som minor, dödsfällor för civila under många år framöver. Svenska Freds och andra civilsamhällesorganisationer drev en lång kampanj som ledde fram till en konvention som förbjöd användning, försäljning och utveckling av klusterammunition 2008.

USA och Brasilien är två av de största importörerna av svenska vapen. De är också två av de stater som fortfarande inte skrivit under konventionen som förbjuder klusterammunition och som har exporterat klusterbomber till Jemen enligt nätverket Cluster Munition Coalition.

– Det finns ingen militär lösning på det här kriget. Vi bryr oss inte ens om vem som vinner militärt, bara bomberna slutar falla, säger Abdullatif från organisationen Insan.