FREDSBYGGANDE AFGHANISTAN

Under 2013 genomförde Svenska Freds ett fredsprojekt i Afghanistan. Projektet var finansierat av Forum Syd.

Under 2013 genomförde Svenska Freds ett fredsprojekt i Afghanistan. Projektet var finansierat av Forum Syd.

Tillsammans med partnerorganisationen Cooperation for Peace and Unity (CPAU) arbetade Svenska Freds med att stärka civilsamhället i Afghanistan för att lära ut fredliga metoder för att hantera konflikter.

CPAU bildades 1996 och var den första afghanledda organisationen som arbetade med fredsbyggande. Tusentals studenter har deltagit i deras utbildningar över hela landet och CPAU har även arrangerat workshops och seminarier åt den afghanska regeringen.

Svenska Freds och Svenska Afghanistankommittén krävde 2014 att en obeorende utredning av den svenska militära insatsen i Afghanistan skulle göras. I juli 2015 meddelade regeringen att en utredning skulle tillsättas. Utredningens slutsatser presenterades i mars 2017.

Ur rapporten: ”Det svenska militära engagemanget har inte lyckats uppnå den övergripande målsättningen att bidra till hållbar säkerhet…Säkerhet och stabilitet har inte uppnåtts och den väpnade konflikten fortgår och har ökat i omfattning och intensitet. Säkerhetsläget är svårt i nära nog hela landet.”

Som minst tros de ekonomiska kostnaderna för de militära insatserna i Afghanistan 2002-2014 landa på 11,1 miljarder kronor, men det finns enligt utredningen anledning att tro att de faktiska kostnaderna har varit avsevärt högre.