Home / Upptäck / Internationellt arbete / PAX 2/18: HALLÅ DÄR, ANNI OCH TUULI

PAX 2/18: HALLÅ DÄR, ANNI OCH TUULI

2018-06-19

Den finska fredsrörelsen arbetar mot finsk vapenexport till diktaturer och följer med intresse debatten i Sverige.

Anni och Tuuli framför en flagga med ordet "Paix".
Anni Lahtinen och Tuuli Vuori. Foto: Kajsa Sörman

Anni och Tuuli kommer från fredsrörelsen i Finland. Hur Sverige agerar när det gäller vapenexport, kärnvapen och Nato följs med stort intresse i Finland.

Hur ser den finska freds­rörelsen ut?

– Vi jobbar jättemycket tillsammans. Vi har ett hus som kallas Fredsstationen som är som ett fredsaktivitetscenter. Där har vi massor av aktiviteter tillsammans, vi delar också kontor så vi ses varje dag.

Vilka är de stora frågorna för er just nu?

– I år jobbar vi mycket med den finska vapenexporten. Finland har varit mycket aktivt i det internationella arbetet för exportkontroll bland annat som ordförande för Arms Trade Treaty förra året. Påverkansarbete gällande vapenexporten till Mellanöstern är vår prioriterade fråga även framöver. Vapenexporten till det området har ökat. Innan gick en majoritet av exporten till länder i Europa men förra året gick en majoritet av exporten till länder utanför Europa. Förenade Arabemiraten har mottagit vapen och nu är det också bevisat att finska bandvagnar från Patria har använts i Jemen.

Hur ser lagstiftningen ut?

– Det finns kriterier för mänskliga rättigheter, krig och konflikt och utrikesdepartementet och försvarsdepartementet gör sammanställningar över säkerhetsriskerna eller fördelarna och utrikesministern gör ett uttalande i varje enskilt fall. Problemet är förhållningssättet ”ärende för ärende”. Det skapar en osäkerhet och en otydlighet. Vilka produkter är det? Vem är mottagaren? Vilken omfattning rör det sig om? Det är för flexibelt. Pansarvagnarna till exempel – de menar att den typen av vapen inte brukar användas för att kränka mänskliga rättigheter så därför fick de licens.

Vad säger ni om det svenska demokratikriteriet?

– Det ska bli spännande att se hur det kommer att fungera. Det låter superbra. Men det måste ju implementeras på ett bra sätt också. Det vore spännande att införa ett i Finland.

Hur går diskussionerna kring kärnvapenförbudet?

– Båda våra organisationer är med i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) och är väldigt aktiva i det nationella ICAN-nätverket i Finland. Men den finska staten har varit helt emot ett kärnvapenförbud. De deltog inte ens i förhandlingarna. De säger att de vill jobba med ickespridningsavtalet NPT och de ser förbudet som att det skapar motsättningar. Vi har försökt att trycka på att Finland ska vara delaktigt och försöka jobba för en kärnvapenfri värld. Vi har lyft fram Sverige som ett gott föredöme.

Hur ser Finland på Sveriges position gällande förbudet?

– Ja, det är viktigt. Just nu säger de att ”även om Sverige deltog i förhandlingarna och röstade för det så har Sverige ändå inte signerat det”. Så det används som argument mot att stötta förbudet. Men jag tror att Finland följer utvecklingen i Sverige med stort intresse. Resultatet av utredningen som görs i Sverige kommer säkert att spela in i hur Finland väljer att fortsätta processen.

Hur ser Natodebatten ut?

– Enligt opinionsundersökningar som gjorts så vill 20 procent gå med i Nato, men det finns vissa grupper som är väldigt aktiva i ”ja till Nato”-frågan. Regeringen talar också om att det är viktigt att inte stänga dörren till Nato. Den svenska diskussionen spelar stor roll. Så fort opinionsmätningar görs i Sverige så rapporteras det hos oss. De svenska intentionerna är viktiga för finsk politik.

KAJSA SÖRMAN

Namn: Anni Lahtinen

Jobb: Generalsekreterare på fredsorganisationen Committee of 100. Committee of 100 jobbar med säkerhetspolitik, vapenkontroll och nedrustning.

Namn: Tuuli Vuori

Jobb: kommunikatör på Peace Union. Peace Union är en paraplyorganisation för 16 finska fredsorganisationer.

Träffade Svenska Freds på: Tillsammans representerade de Finland på ENAAT:s årsmöte i Lyon. ENAAT, European Network Against Arms Trade är en sammanslutning av europeiska fredsorganisationer som jobbar för nedrustning och mot militarisering. Svenska Freds är med i ENAAT.

Pax nr 2 2018