Home / Upptäck / Vapenexport / ”Stoppa vapenexporten till Myanmars brutala militärjunta”

”Stoppa vapenexporten till Myanmars brutala militärjunta”

2023-02-20

Myanmars militär har använt det svensktillverkade granatgeväret Carl Gustaf i angrepp mot motståndsgrupper och civilbefolkningen, skriver företrädare för Svenska Freds, Svenska Burmakommittén och organisationen Karen Peace Support Network från Myanmar.

Debattartikel i Sydsvenskan 20/2 2022, finns publicerad här.

I februari har det gått två år sedan militären i Myanmar genomförde en statskupp och avsatte den folkvalda regeringen. Sedan dess har situationen i landet utvecklats i en katastrofal riktning.

Militären för krig mot sin egen befolkning för att krossa det utbredda motståndet och klamra sig fast vid makten. Tusentals civila har dödats, fler än en miljon människor har tvingats på flykt och 17 000 oppositionella har gripits.

Inbördeskrig rasar i stora delar av landet. Attacker riktas ofta direkt mot civilbefolkningen med hänsynslösa bombningar av bostäder, skolor och sjukhus.

FN-utredare menar att juntan gjort sig skyldig till krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Ett av de vapen som militärjuntan har i sin arsenal är det svensktillverkade granatgeväret Carl Gustaf. Sverige exporterade Carl Gustaf direkt till Burma under 1970- och 1980-talen.

Det har också avslöjats att svensktillverkade granatgevär, som exporterades till Indien i början av 2000-talet, skickats vidare till Myanmar i strid mot det slutanvändarintyg som fanns med tillverkaren Saab.

Sedan 1990-talet finns ett vapenembargo från EU mot Myanmar som Sverige är tvunget att följa.

Myanmars militär har använt Carl Gustaf i angrepp mot motståndsgrupper och civilbefolkningen.

Senast våren 2022 uppgav medlemmar ur en lokal motståndsgrupp att Carl Gustaf användes i en brutal attack i delstaten Karen, nära den thailändska gränsen. Efter attacken påträffades kvarlämnad ammunition till Carl Gustaf som exporterats i början av 80-talet.

Det faktum att vapen som exporterades för flera decennier sedan fortfarande används av Myanmars militärjunta visar på de långvariga konsekvenserna av – och de stora riskerna med – vapenexporten till Myanmar.

Nu visar dessutom uppseendeväckande exportdata från Indien som vi har tagit del av att viktiga delar, så kallade tändrör, till Carl Gustaf-ammunition under de senaste åren exporterats från Indien till Myanmar, något som Justice for Myanmar och Global Bar Magazine rapporterat om.

Tillgången till ammunition och reservdelar möjliggör fortsatt användning av de granatgevär som juntan redan har tillgång till.

Saab låter vapen och ammunition produceras på licens i bland annat Indien. Den typen av licenstillverkning kräver tillstånd från ISP, den statliga förvaltningsmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter, som kontrollerar Sveriges export av vapen.

För att producera och sälja de aktuella tändrören torde även tillstånd krävas från Saab AB eller dotterbolaget FFV Ordnance AB. Men ett sådant tillstånd för att sälja tändrör till Myanmar borde inte ha kunnat ges eftersom det skulle strida mot EU:s vapenembargo.

Det finns många frågetecken kring hur exporten av tändrören till Myanmar kunnat ske. Någonting har brustit. Det som skett behöver omgående redas ut och få konsekvenser.

Man kan ifrågasätta lämpligheten i fortsatt svensk vapenexport till och licenstillverkning i Indien med tanke på att det vid upprepade tillfällen skickats svenska vapen från Indien till Myanmar.

Till skillnad från EU har Indien aldrig haft något vapenembargo mot Myanmar utan tvärtom varit en av de främsta vapenleverantörerna till landet, trots att militärens övergrepp mot civilbefolkningen sedan länge är väl belagda.

Indien har inte heller skrivit under FN:s vapenhandelsfördrag ATT, vars syfte är att förhindra att vapen hamnar i orätta händer och stoppa den allra mest skadliga exporten, där de vapen som säljs kan användas för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

Det är mycket anmärkningsvärt att svenska vapenkomponenter sålts till Myanmar under rådande läge, med fullskaligt inbördeskrig och en militärjunta som står anklagad för krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Exporten av tändrör till Myanmar stärker juntans militära förmåga. I oktober 2022 ställde vi ett antal frågor till Saab men har ännu inte fått svar på hur företaget ställer sig till informationen eller hur det tänker åtgärda de uppdagade bristerna.

Vi vill bland annat veta vilka steg Saab vidtagit för att gå till botten med exporten av tändrör 447 till Myanmar samt vad företaget gjort för att förhindra att dess produkter i framtiden exporteras till Myanmar i strid med EU:s vapenembargo. Även ISP utreder detta.

Saab och ISP måste gå till botten med vad som hänt. Hur har viktiga komponenter till Carl Gustaf-ammunition kunnat exporteras till Myanmar, som sedan länge är under vapenembargo från EU? Vilka åtgärder vidtar Saab och ISP för att stoppa vidareexporten och säkerställa att militärjuntan inte stärks med svenska vapen?

SKRIBENTERNA

Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds.

Kristina Jelmin, verksamhetschef vid Svenska Burmakommittén.

Naw Wahkushee, verksamhetschef vid Karen Peace Support Network.