Home / Upptäck / Internationellt arbete / ÖPPET BREV TILL MARGOT WALLSTRÖM OM SITUATIONEN I BURMA/MYANMAR

ÖPPET BREV TILL MARGOT WALLSTRÖM OM SITUATIONEN I BURMA/MYANMAR

2018-06-29

Med anledning av att Sverige i juli tar över ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd uppmanar vi Sveriges regering att arbeta för ansvarsutkrävande för folkrättsbrott i Burma/Myanmar.

Med anledning av att Sverige i juli tar över ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd uppmanar vi Sveriges regering att arbeta för ansvarsutkrävande för folkrättsbrott i Burma/Myanmar. I ett öppet brev till utrikesminister Margot Wallström skriver Svenska Freds tillsammans med Svenska Burmakommittén, Amnesty International Sverige, Olof Palmes Internationella Center, Civil Rights Defenders, Fonden för mänskliga rättigheter, Human Rights Watch, Swedish Rohingya Association
och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer att Sverige bör arbeta för att få till stånd en resolution i säkerhetsrådet som gör att ansvariga kan ställas till svars i den Internationella brottmålsdomstolen.

 

 

Hela brevet