Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / RIS OCH ROS: ISRAEL & PALESTINA I FOKUS

RIS OCH ROS: ISRAEL & PALESTINA I FOKUS

2024-02-22

RIS går till Göran Mårtensson och ROS till Aud Kolberg. I årets första upplaga av RIS & ROS är Israel och Palestina i fokus.

Situationen i Gaza är akut och den humanitära katastrofen massiv. Utöver de tusentals döda till följd av Israels urskillningslösa bombningar är bristen på mat, vatten, mediciner och andra förnödenheter livsfarlig. Det internationella samfundet, och Sverige, har ett ansvar att göra allt för att få stopp på våldet, minska det mänskliga lidandet och skapa förutsättningar för hållbar fred. Trots det har biståndsmyndigheten Sida och Sveriges regering bland flera andra länder beslutat att stoppa utbetalningar av livsviktig humanitärt bistånd till FN-organet UNRWA som fungerat som en hjälporganisation för palestinska flyktingar sedan det upprättades 1949. Norge är ett av de länder som inte beslutat att stoppa utbetalningar till UNRWA. 

Försvarets materielverk (FMV) skrev i slutet av oktober 2023, samtidigt som kriget pågick i Gaza, på ett avtal värt 1,7 miljarder med det mycket problematiska israeliska vapenföretaget Elbit. Det israeliska vapenföretaget utrustar den israeliska armén och används för att upprätthålla ockupationen av de palestinska områdena där det rapporteras om regelbundna kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter. Att importera krigsmateriel från detta företag stärker Israels militärmakt och legitimerar Israels krigsbrott. Sverige och omvärlden måste sluta bidra till den humanitära krisen i Gaza och istället bidra till ett varaktigt vapenstillestånd och humanitärt stöd.

RIS går till Göran Mårtensson, Generaldirektör för Försvarets Materielverk (FMV), för att det miljardavtal med  Elbit som myndigheten tecknade, samtidigt som kriget i Gaza pågick. Elbit är Israels största vapenföretag och en av de främsta leverantörerna till den israeliska militären. Företaget har bland annat tillverkat övervakningssystem till det stängsel som finns runt Västbanken, drönare som tidigare använts mot Gaza och en majoritet av den israeliska arméns finkalibriga ammunition. Israels bombningar och belägring berövar civilbefolkningen grundläggande förutsättningar för att överleva och gör Gaza obeboeligt och vi uppmanar FMV att bryta sitt avtal med Elbit

ROS går till Norges ambassadör i Sverige, Aud Kolberg som representant för Norges regering. Medan Sverige beslutat att stoppa utbetalningar av det livsviktiga humanitära biståndet till UNRWA har Norge fortsatt att ge finansiellt stöd och även betonat vikten av UNRWAs viktiga arbete. UNRWA:s arbete räddar liv och ser till att nästan 80% av befolkningen på Gazaremsan får sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. UNRWA är en livlina för nästan två miljoner människor i Gaza.

SKICKA RIS OCH ROS!

Så här gör du:

  • Skriv på och skänk en gåva här så skickar vi korten åt dig.
  • Ladda ner breven här nedan
  • Skriv ut hemma på din skrivare.
  • Frankera och skicka.

 

RIS-kort
Adress
Generaldirektör Göran Mårtensson
Försvarets materielverk
Banérgatan 62
115 26 Stockholm

ROS-kort
Adress
Ambassadör Aud Kolberg
Norges ambassad
Skarpögatan 4
115 27 Stockholm