Home / Upptäck / Nedrustning / BESVIKELSE ATT KÄRNVAPENUTREDNING FÖRSENAS

BESVIKELSE ATT KÄRNVAPENUTREDNING FÖRSENAS

2018-10-25

Sverige borde inte avvakta i frågan om att förbjuda världens enda fortfarande tillåtna massförstörelsevapen.

Fredsaktivister med en banderoll: "Sign the nuclear weapons ban treaty", vid den stora stolen med ett trasigt ben vid FN i Genève.
Fredsaktivister från ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) i Genève. Foto: Ralf Schlesener, ICAN

I över ett år har regeringens enmansutredning pågått om de potentiella konsekvenserna av att Sverige ställer sig bakom FN-konventionen om ett kärnvapenförbud. I dag meddelade regeringen att redovisningen av utredningens resultat skjuts på framtiden till slutet av januari. Det är en besvikelse.

Sverige borde inte avvakta i frågan om att förbjuda världens enda fortfarande tillåtna massförstörelsevapen, utan snarast möjligt ansluta till de länder som vill förbjuda kärnvapen. I ett läge där kärnvapenstaterna så tydligt demonstrerar sin ovilja till nedrustning, genom att hota om att lämna redan befintliga avtal, behöver resten av världen gemensamt ta avstånd från kärnvapen. Den utveckling som sker framför våra ögon, att USA vill lämna INF-avtalet med Ryssland, riskerar att öppna upp för kapprustning av kort- och medeldistansrobotar lik den under Kalla kriget.

Om Sverige ska vara en aktiv kraft för fredlig utveckling är ett tydligt ställningstagande för avskaffandet av kärnvapen en nödvändighet.