Home / Upptäck / Vapenexport / SVENSKA FREDS PÅ SAABS BOLAGSSTÄMMA

SVENSKA FREDS PÅ SAABS BOLAGSSTÄMMA

2023-05-05

Den 5 april 2023 var Svenska Freds på plats på vapenföretaget Saabs bolagsstämma.

Den 5 april var Svenska Freds på plats på vapenföretaget Saabs bolagsstämma. Svenska Freds äger en aktie i Saab för att kunna delta på bolagsstämman och ställa kritiska frågor till företagets ledning kring den svenska vapenexporten. Detta år bjöd vi med oss Kristina Jelmin från Svenska Burmakommittén som fick ställa en fråga kring vilka åtgärder Saab vidtagit sedan det framkom att komponenter till granatgeväret Carl Gustaf exporterats från Indien till militärjuntan i Myanmar. Du kan läsa mer om detta i vår debattartikel från februari. 

På Saabs bolagsstämma pryder bilder av stora vapensystem väggarna och aktieägarna varvar mingel och fika med att titta på när företagets vapen visas upp. Efter att VD och styrelseordförande inlett stämman med att presentera framgångar från året som gått öppnades möjligheten upp för frågor från golvet. Det råder dock foto- och filmförbud på själva stämman. Här är en video från precis innan stämman där Kristina från Svenska Burmakommittén ställer vår fråga:

Saabs VD Micael Johansson svarade som följer:

Först och främst vill jag naturligtvis säga att det är utomordentligt allvarligt. Vi har naturligtvis processer för att kräva i alla leverantörsled och alla licenstillverkare att de följer internationella lagar och regler gällande produktion och export av försvarsmateriel, det är superviktigt. Och vi har ingen affärsrelation med det påstådda företaget som skulle ha levererat någonting till Myanmar. Vi har ingen publikt tillgänglig information, vi pratar förstås med vår exportkontrollmyndighet i den här frågan och gör allt för att stötta dom i deras utredning om hur det här går till, det ska såklart inte ske, det är väl det jag kan säga.

Det är tydligt att vapenexportkontrollen brister eftersom Saabs vapenkomponenter hamnar i Myanmar, trots pågående inbördeskrig och vapenembargo, och bidrar till att förlänga livet på de granatgevär som redan finns hos militärjuntan. Saab svarar inte på vilka åtgärder de ämnar att vidta för att säkerställa att deras produkter inte bidrar ytterligare till militärjuntans krig. Vi anser att Saab bör prioritera en utredning av hur deras produkter kan fortsätta hamna i militärjuntans händer. 

Utöver att ställa frågan på bolagsstämman ville vi också ta tillfället i akt att sprida kunskap till de aktieägare som fanns på plats och delade därför ut Linda Åkerströms bok ”Den svenska vapenexporten” vid entrén till stämman. Boken reder ut hur den svenska vapenexporten fungerar, vilka aktörer som verkar i vapenindustrin och om skandalerna där svenska vapenföretag, bland annat Saab, står i centrum. Boken delades ut i en presentpåse tillsammans med ett litet bokmärke och nästan alla besökare som passerade oss tog emot den. Vi hoppas att vår gåva bidragit till att Saabs aktieägare lärt sig mer om vad deras investeringar i vapenindustrin bidrar till.