Home / Upptäck / Nedrustning / DEBATT: SVERIGE MÅSTE STÅ UPP MOT MÖRDARROBOTAR

DEBATT: SVERIGE MÅSTE STÅ UPP MOT MÖRDARROBOTAR

2020-09-20

En framtid där maskiner själva bestämmer över liv och död, vad och vem som ska attackeras i en väpnad konflikt, är inte den framtid vi vill ha. Men faktum är att vi är på väg dit – och utvecklingen går snabbt, skriver vi i Aftonbladet den 20 september 2020 tillsammans med IKFF, Amnesty och Human Rights Watch.

Stoppa mördarrobotar. Illustration: Campagin To Stop Killer RobotsDet går även att läsa debattartikeln på Aftonbladets webb.

En framtid där maskiner själva bestämmer över liv och död, vad och vem som ska attackeras i en väpnad konflikt, är inte den framtid vi vill ha. Men faktum är att vi är på väg dit – och utvecklingen går snabbt.

Sverige måste ta en aktiv ledande roll internationellt för att säkerställa mänsklig kontroll över våldsanvändning. Nu uppmanar vi utrikesminister Ann Linde att officiellt ansluta Sverige till den växande grupp länder som ställt sig bakom ett förbud mot mördarrobotar i det FN-möte som hålls i morgon, den 21 september.

Artificiell Intelligens (AI) är på väg in i vapenindustrin i full fart. Så kallade mördarrobotar, alltså helt autonoma vapen, kan på egen hand välja ut och attackera mål utan mänsklig inblandning – om de blir verklighet. Dessa vapen går steget längre än exempelvis beväpnade drönare, som fjärrstyrs av en människa.

Experter som Stephen Hawking, Max Tegmark, Elon Musk och Lucy Suchman, humanitära organisationer och det civila samhället runt om i världen, har därför gått samman med krav på ett förbud mot utveckling, produktion och användning av helt autonoma vapensystem.

Vad händer med grundläggande principer om mänsklig värdighet och rätten till liv om vi ​​tillåter maskiner att fatta beslut om liv och död?

Mördarrobotar riskerar att underminera den internationella rätten och mänskliga rättigheter, samt minska rättssäkerheten. En grundprincip för mänskliga rättigheter är ansvarsutkrävande.

En robot kan inte stå till svars för sina handlingar eller göra den analys som krävs i en krigssituation.

En robot arbetar utifrån den data den har programmerats med och därmed finns stora risker att sociala fördomar och partiskhet vävs in eller används i programmeringen, såsom föreställningar om kön, hudfärg och etnicitet, när den ska identifiera vem som är fiende.

Mördarrobotar riskerar även att förändra krigföringen i grunden och leda till en ny internationell kapprustning som kan hota internationell fred och säkerhet.

Dessa vapen riskerar dessutom att sänka tröskeln för att gå in i krig då stater inte måste riskerar sina egna soldaters liv. Samtidigt ökar risken för att civila drabbas av våldet. Tekniken antas bli förhållandevis billig och enkel vilket innebär att även terrorister och organiserad brottslighet skulle kunna använda den.

Sedan 2014 pågår samtal i FN om hur helt autonoma vapen ska hanteras. En växande grupp stater har ställt sig bakom kravet på ett förbud med starkt motstånd från exempelvis USA och Ryssland, två av de länder som just nu utvecklar mördarrobotar.

Utrikesminister Ann Linde meddelade i utrikesdeklarationen i februari 2020 att ”Sverige driver på inom ramen för konventionen om vissa konventionella vapen för ett effektivt internationellt förbud mot dödliga autonoma vapensystem som är oförenliga med folkrättens krav.”

Den politiska riktningen är därmed tydlig. Det gäller dock inte agerandet i FN, där Sverige ännu inte uttalat stöd för förbudet.

Om vi ska hinna stoppa utvecklingen innan det är för sent måste Sverige tillsammans med andra visa ledarskap och tydligt markera att en framtid där robotar bestämmer över liv och död inte är önskvärd.

Därför uppmanar vi utrikesminister Ann Linde att officiellt ansluta Sverige till den växande grupp länder som ställt sig bakom ett förbud i FN och är drivande i att föra processen framåt. Bara då kan vi leva upp till att ta den ledande roll i arbetet för ett förbud mot mördarrobotar som utrikesministern uttryckt ambitioner om.

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds
Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International Sverige
Måns Molander, Sverigechef Human Rights Watch