Home / Upptäck / Nedrustning / DET KAN VERKA OMÖJLIGT. TILLS DET ÄR GJORT.

DET KAN VERKA OMÖJLIGT. TILLS DET ÄR GJORT.

2019-05-23

På 1960-talet stoppades långt gångna planer på att Sverige skulle skaffa kärnvapen. 1997 förbjöds personminor och 2008 klustervapen. Samtliga mål nåddes efter ett intensivt kampanjarbete av bland annat Svenska Freds. I samtliga fall avfärdades vår strävan som naiv och som ett hot mot svensk säkerhetspolitik. Det är mycket som kan verka omöjligt, tills det är gjort.

På 1960-talet stoppades långt gångna planer på att Sverige skulle skaffa kärnvapen. 1997 förbjöds personminor och 2008 klustervapen. Samtliga mål nåddes efter ett intensivt kampanjarbete av bland annat Svenska Freds. I samtliga fall avfärdades vår strävan som naiv och som ett hot mot svensk säkerhetspolitik. Det är mycket som kan verka omöjligt, tills det är gjort.

Sverige har ännu inte gått med i FN:s förbud mot kärnvapen. Motståndet mot en svensk anslutning är stort, men det folkliga stödet för ett förbud är ännu större. Kampanjen Det kan verka omöjligt. Tills det är gjort. är framtagen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och Svenska Läkare Mot Kärnvapen, SLMK. Den lyfter fyra exempel på hur viktiga steg mot nedrustning mött stort politiskt motstånd innan besluten slutligen tagits: icke-spridningsavtalet, det svenska kärnvapenprogrammet, förbud mot personminor och mot klustervapen.

 

Förbud mot klustervapen 2008

I början av 2000-talet bildade Svenska Freds det svenska nätverket för ett förbud mot klustervapen. Klustervapen är en stort bombhölje som innehåller en stor mängd mindre bomber som ofta sprids från luften. Kvarliggande bomber är ofta färgglada och kan misstas för en leksak. 98 procent av de som dödades eller skadades av klustervapen var civila. Motståndet var stort, vapenindustrin hävdade att svenska klustervapen var säkrare än andras och Sveriges försvarsminister hävdade att Sverige behövde egna klustervapen. 2008 valde Sverige slutligen att underteckna förbudet, miljoner vapen har skrotats och stigmat mot klustervapen har stärkts.

Se Svenska Freds tidigare ordförande Anna Ek berätta om vägen mot ett svenskt förbud mot klustervapen. Det kan verka omöjligt. Tills det är gjort.

 

 

 

Förbud mot personminor 1997

Under 1990-talet kämpade Svenska Freds, tillsammans med flera andra organisationer för ett förbud mot personminor. Försvarsmakten hävdade att ett förbud var omöjligt eftersom de behövde lägga ut minor i Norrbotten för att kunna försvara Sverige vid ett angrepp. Men det folkliga trycket fick slutligen Sverige att svänga och vi anslöt oss till förbudet mot personminor. Idag tillverkar endast en handfull länder personminor och det finns hopp om att världen kan vara minfri inom ett decennium.

Se Svenska Freds tidigare generalsekreterare Jens Petersson berätta om kampen för ett minförbud. Det kan verka omöjligt. Tills det är gjort.

 

 

 

Stopp för planer på svenska kärnvapen

Under 1950-talet fanns ett starkt stöd för att Sverige skulle skaffa kärnvapen för en stark försvarsförmåga. Sveriges överbefälhavare krävde svenska kärnvapen och fick stöd främst från borgerliga politiker. De som protesterade var framför allt Socialdemokratiska kvinnoförbundet och den svenska fredsrörelsen, som beskrevs som känslobaserade, naiva och irrationella. I början av 1960-talet började opinionen att vända och Sverige valde slutligen att inte skaffa egna kärnvapen. De som beskrivits som naiva och känslosamma fick igenom sin linje till slut. Det kan verka omöjligt. Tills det är gjort.

Se doktoranden Emma Rosengren berätta om när de långt gångna planerna på svenska kärnvapen stoppades.