Home / Upptäck / Nedrustning / PAX 1/17: HALLÅ DÄR, RAY

PAX 1/17: HALLÅ DÄR, RAY

2017-03-09

Ray Acheson leder Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will i USA. På IKFF i USA känner de redan av effekterna av den nya presidenten Donald Trumps politik,de är oroade men också fulla av motståndsvilja. 

Ray Acheson.Foto: Tim Wright, ICAN

Hur är stämningen på er organisation?

– Vi på WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom, det engelska namnet på IKFF) har blivit överväldigade av angreppen av orättvisa, hat och rädsla som kommer från den republikanska regimen i Vita Huset. Varje dag är det något nytt att oroa sig över och hitta energin att slå tillbaka emot. Det kan stundtals kännas mörkt.

– Men det finns också en ökande känsla av solidaritet och motstånd inom organisationen, bland både anställda och medlemmar. Det finns hopp att finna hos varandra och i vetskapen om att WILPF alltid stått emot grundorsakerna till den politik som nu träder fram: Militarism, patriarkat, rasism och kapitalism.

Hur är stämningen generellt i det civila samhället?

–  Stämningen i de delar av det civila samhället som vi är engagerade i är liknande: smärta, rädsla, känslan av att vara överväldigad finns överallt, men där finns också ett samlad kraft som kommer från folket på gatorna, journalister, advokater och domare som säger sin mening och anställda i olika delar av myndigheterna.

– Jag tror att det finns en växande känsla av att vi måste lämna det defensiva och i stället offensivt utmana den nya regimens politik, men också tillsammans tackla orsakerna till den här politiken – vilka inte bara finns hos Trump och republikanerna utan hänger ihop med hur det här landets regering har verkat internt och globalt under decennier.

Har bytet av administration redan påverkat ert arbete?

– Ja. När reseförbudet mot muslimer kom bestämde sig WILPF för att inte delta i den kommande CSW (Commission on the Status of Women) i FN. Vanligtvis är det en stor händelse för oss varje år, men vi tog detta beslut i solidaritet med de kvinnor som inte längre kan resa till USA.

Hur tror du att arbetet kommer att påverkas?

– Deltagande kommer troligen att fortsätta att vara ett stort problem. Om fler dekret och mer politik antas som inskränker människors rörlighet inom eller till det här landet, så kommer det att underminera våra aktiviteter på internationella sammankomster.

– Hotet mot dem som påverkas av den här politiken på andra sätt, baserat på kön, sexualitet, ras, religion, förmåga etc, kommer på samma sätt att påverka vår möjlighet som civilsamhälle att mobilisera, komma samman, demonstrera och så vidare. Om alltmer politisk frihet tas bort eller inskränks, så kommer vi att se stora utmaningar för att organisera sig, för journalistiken, för rättsstaten. Det kommer att göra det svårare att verka på många nivåer.

Har du några speciella bekymmer, och speciellt hopp?

– Jag är personligen orolig över säkerheten för de aktivister, journalister och jurister som den nya regeringen inte vill ska kritisera dess uppförande. Jag är också orolig över dem som främst påverkas av förändringarna – eller försämringarna – som påverkar deras liv direkt: färgade människor, HBTQ, kvinnor, religiösa människor och så vidare.

Vad är Reaching Critical Wills huvudfokus just nu?

– Reaching Critical Will fokuserar nu på utvecklingen av ett avtal som förbjuder kärnvapen. Förhandlingar kommer att inledas den 27 mars i FN. Precis som människor på gatan står upp och säger nej till social orättvisa, står majoriteten av världens länder upp emot kärnvapenstaterna och säger nej till kärnvapen.

Namn och ålder: Ray Acheson, 34

Intressen: Läsa, fotografera, radikal politik, cykla, lära mig spela gitarr

Orsak till engagemanget: Jag har varit intresserad av fred och ickevåld sedan tidig ålder, efter att ha läst tidningar och blivit förskräckt över det våld vi som människor utövar mot varandra. Jag började jobba med nedrustningsfrågor som student, och arbetade med Randy Forsberg som ledde Nuclear Freeze-rörelsen på 1980-talet. Jag gick med i WILPF 2005 och har aldrig sett tillbaka!

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Pax nr 1 2017