Home / Upptäck / Nedrustning / FÖRSVAGA INTE KAMPEN MOT KLUSTERVAPEN

FÖRSVAGA INTE KAMPEN MOT KLUSTERVAPEN

2011-11-13

Det internationella förbudet mot klustervapen är ett stort framsteg, men utmanas nu av stormakter som USA. Vi är oroade över att Sverige ställer sig på USA:s sida och vill försvaga överenskommelsen, skriver flera organisationer gemensamt.

av Maja Landin

Detta är en artikel som publicerades 2011-11-13 i Svenska Dagbladet. 

Sedan konventionen om klustervapen, CCM, trädde i kraft augusti 2010 har den snabbt blivit en kraftfull ny internationell norm som förbjuder klustervapen. Idag har totalt 111 stater, däribland Sverige, anslutit sig till konventionen och därmed ett fullständigt förbud mot användning, överföring och tillverkning av klustervapen. Det är också ett förbud mot att uppmuntra andra stater att använda denna vapentyp som visat sig ha katastrofala humanitära konsekvenser på civila.

Klustervapenförbudet är ett stort framsteg inom humanitär rätt och nedrustning, men utmanas nu av militära stormakter som USA som vill införa en svag, alternativ internationell lagstiftning. Den skulle uttryckligen tillåta användning av klustervapen som producerats efter 1980. Vi är djupt oroade över att Sverige stöder denna alternativa lag.

Den 14-25 november kommer statsrepresentanter träffas i Genève för att försöka avsluta förhandlingarna om ett klustervapenprotokoll till konventionen om konventionella vapen (CCW). Om det antas skulle det göra mer humanitär skada än nytta. Det skulle tillåta stater som inte anslutit sig till CCM att fortsätta använda klustervapen som är väl kända för att orsaka oacceptabla skador på civila, liksom hävda att de kan göra det med stöd av denna specifika nya internationella rätt.

Det kan mycket väl leda till en ökad användning av klustervapen i stället för att bidra till den starka stigmatisering av vapentypen som etablerats genom klustervapenförbudet. Sverige bör omedelbart dra tillbaka sitt stöd för detta kontraproduktiva CCW-protokoll.

Protokollet kommer också innebära ett mycket negativt prejudikat för internationell humanitär rätt. Aldrig tidigare har det varit ett fall i internationell humanitär rätt där vissa stater tagit ett steg tillbaka och antagit ett instrument med svagare skydd för civila än ett som redan finns. Vi är, liksom Internationella Rödakorskommittén och många andra internationella organisationer och stater, övertygade om att det föreslagna CCW-protokollet kommer inverka negativt på det befintliga skyddet av civila mot klustervapen.

Positionen är oansvarig och står i kontrast till Sveriges långvariga arbete för internationell humanitär rätt och skyddet av civila mot krigets konsekvenser. Redan för tre år sedan skrev Sverige under konventionen mot klustervapen och gjorde därmed tydliga åtaganden för ett heltäckande förbud. Anledningen var de oacceptabla skador klustervapen orsakar på civila. Genom att anta det föreslagna protokollet skulle Sverige godkänna och acceptera att andra stater nu kan fortsätta använda de vapen som Sverige själv redan förbjudit av humanitära skäl.

Det var särskilt anmärkningsvärt att höra utrikesminister Carl Bildt i riksdagen den 12 oktober uttrycka uppfattningen att konventionen om klustervapen, CCM, handlar om plakatpolitik för hemmakonsumtion utan några viktiga resultat på marken. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Bakom politiska uppvisningar och ett sken av att vilja göra en humanitär nytta stödjer Sverige en alternativ lag som uppmuntrar till fortsatt användning av tiotals miljoner klustervapen. 

Under sin korta livstid har konventionen om klustervapen redan varit en stor framgång. Tack vare den finns det nu en internationell juridisk skyldighet att ge stöd till offer, familjer och samhällen som drabbats. Konventionens betydelse har också visats genom de framsteg som gjorts i röjning av kontaminerad mark, några av de största tillverkarna har upphört med sin produktion, liksom att lagrade klustervapen ska förstöras. Totalt har redan 64 miljoner lagrade substridsdelar förstörts. Detta arbete fortsätter, vilket förhindrar miljontals klustervapen från att användas i framtiden.

Tack vare förbudet mot klustervapen håller en robust norm på att utvecklas mot vapnens användning. Det framgår av det starka internationella fördömande av användningen av klustervapen under 2011 i Thailand och Libyen, två stater som inte är parter till förbudet.

Den nödvändiga rättsliga grunden finns alltså redan för att förebygga och lindra skador som orsakas av klustervapen. Ytterligare folkrätt är både onödigt och kontraproduktivt. Stater som ännu inte har anslutit sig till CCM men är redo att ta positiva interimistiska steg bör göra det på nationell nivå, inte genom försämrad ny internationell rätt.

Klustervapenförbudet behöver stöd från stater som Sverige som understryker sitt engagemang för starkast möjliga humanitära normer. Ett stort antal stater är oroade över de grundläggande humanitära brister som finns i det föreslagna protokollet och är inte redo att gå med på dess villkor. Sverige bör vara bland dessa.

Sverige bör stå upp för skyddet av civila, hålla fast vid sina åtaganden under CCM och dra tillbaka sitt stöd för en alternativ lag som skulle tillåta fortsatt användning av klustervapen som Sverige själv redan har förbjudit.

Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Sylvie Brigot, Excekutive Director of Cluster Munition Coalition

Peter Brune, generalsekreterare Svenska Afghanistanskommittén

Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet

Steeve Goose, Excekutive Director of Arms Division, Human Rights Watch

Jens Orback, generalsekreterare Palmecentret

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Sofia Walan, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Här kan du skriva under ett upprop från den globala kampanjorganisationen Avaaz om att stoppa förslaget!