Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / EN ALTERNATIV SYN PÅ VÄRNPLIKT

EN ALTERNATIV SYN PÅ VÄRNPLIKT

2019-02-18

I mars ombeds årets 18-åringar att fylla i mönstringsunderlag till värnplikt. Vi har samlat vanliga frågor och svar. Svenska Freds anser att Försvarsmaktens ensidiga information behöver kompletteras och har alltid kämpat för rätten att vägra bära vapen.

Tennsoldater med texten På riktigt.

I februari får de flesta av landets blivande 18-åringar en folder med information om mönstring och värnplikt. I mars skickas ett brev till samma grupp unga med uppmaningen att fylla i mönstringsunderlaget.

Försvarsmakten är oroad över att alltför få kvinnor vill göra värnplikt och Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell säger till Sveriges Radio Östergötland att totalförsvarskunskap borde läggas till som ämne i samhällskunskapen på landets gymnasieskolor.
Lyssna på Sveriges Radio

Svenska Freds kämpar för allas rätt att slippa bära vapen. Vi anser att det är nödvändigt att Försvarsmaktens ensidiga informationsinsatser på landets skolor nyanseras med information om hur du som ung kan bidra till en säkrare värld på andra sätt än genom värnplikt.
Läs mer om vår idé om Fredsplikten.

Försvarsmaktens mål är att öka könsfördelningen till 30 procent kvinnor till 2027. Ett av skälen är att de anser att jämställda grupper jobbar bättre tillsammans. Fler kvinnor inom Försvarsmakten leder dock inte automatiskt till ökad jämställdhet.
Läs vår intervju med Ingrid Mårtensson, tidigare inom Försvarsmakten, om varför hon anser att Försvarsmakten står inför extra stora jämställdhetsutmaningar.

Har du eller någon närstående fått brevet?
Här kan du läsa vanliga frågor och svar om värnplikt.

Du kan också alltid ta kontakt med Svenska Freds om du har frågor eller funderingar.