Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / FREDSPLIKT I STÄLLET FÖR VÄRNPLIKT

FREDSPLIKT I STÄLLET FÖR VÄRNPLIKT

2018-08-15

Svenska Freds tycker att alla unga borde få möjlighet att välja fredsplikt i stället för värnplikt, och anser att resurserna borde fördelas annorlunda för ett säkrare samhälle.

Soldat på övning, ett barn ser på-
Ifrågasatt värnplikt. Fel väg till ett säkrare samhälle, anser Svenska Freds.

Isarna smälter allt snabbare, havsnivåerna stiger, och temperaturhöjningarna leder till skogsbränder. Trots detta går nästan hela anslaget för samhällets krisberedskap till det militära försvaret, som också har en särställning för pliktrekrytering, skriver tidningen ETC. Svenska Freds lyfter i en intervju i tidningen fram vår idé om en fredsplikt och Agnes Hellström konstaterar att investeringar i försvaret görs på bekostnad av satsningar på välfärden.

När värnplikten återinfördes förra året motiverades det av regeringen bland annat med att Försvarsmakten inte lyckats rekrytera tillräckligt många frivilliga.
Svenska Freds var remissinstans för utredningen och ifrågasätter militärens särställning.

– Slutsatsen som drogs i utredningen var att det saknas engagemang bland unga för landets säkerhet. Vår slutsats är i stället att unga ser andra sätt att bidra till säkerhet på, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

– Vi har lanserat en idé om en fredsplikt. Alla unga som kallas till mönstring ska även uppmanas att göra fredsplikt, för att få möjlighet att bidra till en säkrare, mer hållbar värld utan militär våldsanvändning, samt få fördjupad förståelse för varför exempelvis klimatförändringar också är en säkerhetspolitisk fråga, fortsätter hon.

Mitt i det svenska brandkaoset valde regeringen att köpa ett nytt amerikanskt luftvärnsssystem för tio miljarder, i syfte att försvara oss från militära hot från ovan.

– Det är symptomatiskt och nästan lite ironiskt att köpet av Patriot offentliggjordes mitt under sommarens skogsbränder. Investeringar i försvaret görs på bekostnad av andra satsningar på välfärden som är en viktig del i det förebyggande arbetet för hållbar fred. Krisberedskap såväl som mänsklig säkerhet måste prioriteras ekonomiskt. De militära hoten överskuggar ständigt de hot och kriser som redan är verklighet, säger Agnes Hellström.

Läs artikeln i ETC, 15 augusti 2018

I vår valgranskning Säkert breddar vi perspektiven och granskar var partierna står i olika säkerhetspolitiska frågor.