Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / SVENSKA FREDS PÅ FOLK OCH FÖRSVARS RIKSKONFERENS 2018

SVENSKA FREDS PÅ FOLK OCH FÖRSVARS RIKSKONFERENS 2018

2017-12-22

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström deltar på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 14-16 januari.

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström deltar på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 14-16 januari. Syftet med vår medverkan är som vanligt att nyansera debatten och bredda det alltmer slutna rum som konferensen blivit för säkerhetspolitiska frågor. Vi har också märkt hur civilsamhället allt mer utestängs och förminskas i debatten.

Vi kommer att driva på för att Sverige ska underteckna det internationella förbud mot kärnvapen som Sverige var med och röstade för i FN i juli. Vi är rädda att debatten under den kommande valrörelsen, trots en stark opinion för ett förbud, riskerar att kvävas av den utredning som tillsatts för att utreda möjligheten för ett svenskt undertecknande och som ska pågå tills efter valet.

Att ”tillsätta en utredning” är ofta ett effektivt sätt att tysta ner en viktig debatt. Politiskt går det då att undvika frågan genom att hänvisa till att ”utredningen måste ha sin gång”. Parallellt överväger den svenska regeringen inköp av luftvärn från ett företag som är svartlistat på grund av sin inblandning i kärnvapenproduktion, ett av många problem med valet av Patriot som nytt luftvärn. Sveriges närmande till Nato och vårt militära samarbete med USA anges också som ett skäl att inte förbjuda kärnvapen. Vårt ställningstagande mot kärnvapen och för nedrustning ska inte påverkas av hot från andra länder.