Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / TA MED SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSFRÅGORNA IN I VALBÅSET

TA MED SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSFRÅGORNA IN I VALBÅSET

2022-09-09

Detta är en debattartikel Altinget som publicerades 9/9, du kan läsa debattartikeln HÄR. 

Med bara tre kvar till valet så blir den politiska debatten än mer intensiv. Alla partier har det senaste halvåret antagit en mer militaristisk politik som svar på Rysslands krig i Ukraina. Men det finns fortfarande stora skillnader i partiernas säkerhets- och försvarspolitik. De utlovade satsningarna på det militära försvaret kommer att påverka vilka resurser som finns till andra politikområden. Det kommer även påverka Sveriges roll i världen och möjlighet att arbeta för fred i ett längre perspektiv. Det finns all anledning att ta med försvarsfrågorna in i valbåset.

Trots att försvarspolitiska frågor på många sätt är mer aktuella än någonsin har de säkerhetspolitiska frågorna jämförelsevis litet utrymme i valdebatten. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har granskat de nio partier som får partistöd.  I fokus står sex viktiga försvars- och säkerhetspolitiska frågor: vapenexport, värnplikt, mördarrobotar, kärnvapennedrustning, försvar och samhällets krisberedskap samt Nato.  Efter en vår av tvära kast i säkerhetspolitiken, en inskickad intresseanmälan till Nato och en rekordstor ökning av försvarsanslagen är svensk politik på sätt och vis mycket annorlunda än för några månader sedan. 

Efter Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina ändrades flera partiers tidigare löften snabbt, texter på hemsidor skrevs om och motioner som tidigare dragit upp linjerna för partiets långsiktiga försvars- och säkerhetspolitik blev inaktuella.

Säkerhetspolitik ses ofta som komplicerat och svårt. En av målsättningarna med vår valgranskning är att fler ska kunna bilda sig en egen uppfattning om hur man bäst skapar fred och säkerhet – och att fler ska våga ta plats i det säkerhetspolitiska samtalet. Ett annat mål är att säkerhetspolitiska frågor ska få större plats i valrörelsen och efteråt. 

I vår valgranskning kan vi se en trend där alla riksdagspartier på olika sätt formulerat en mer militariserad politik. Samtidigt som andra icke-militära säkerhetshot fått mindre plats i debatten – och i prioriteringarna. Människors säkerhet hotas inte bara av väpnad konflikt och krig. Klimatförändringarna, psykisk ohälsa, rasism, ojämställdhet och bristande tillgång till sjukvård är frågor som rör vår säkerhet. Historiskt stora höjningar av försvarsanslagen har redan avlöst varandra och flera partier går till val på ytterligare satsningar och snabbare ökningar. Sällan tydliggörs var pengarna ska komma ifrån och vilka politikområden som partierna föreslår ska stå tillbaka. Det kan vara det område du bryr dig om mest. 

Med vår valgranskning  hoppas vi bidra med ett tydligt och enkelt underlag till vad de olika partierna säger och tycker i säkerhetspolitiska frågor. Säkerhetspolitiken är inte de enda du måste ta ställning till i årets val, men den påverkar oss alla och bör därmed finnas i åtanke när du lägger din röst.

Kerstin Bergeå, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen