Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / ANALYS: Särskild riksdagsdebatt om Gaza

ANALYS: Särskild riksdagsdebatt om Gaza

2024-04-19

Idag, den 19:e april,  höll riksdagen en särskild debatt om Gaza, med särskilt fokus på biståndet. Svenska Freds var på plats för att bevaka debatten. 

Idag, den 19:e april,  höll riksdagen en särskild debatt om Gaza, med särskilt fokus på biståndet. Svenska Freds var på plats för att bevaka debatten. Här kan ni ta del av Rebecka Lindholm Schulz, sakkunnig, analys av debatten, det vi lyssnade extra efter och vad Svenska Freds vill se mer av.

  • Varaktigt eldupphör nu!

Även om dagens debatt fokuserade på bistånd och humanitärt stöd till Gaza är ett varaktigt eldupphör en förutsättning för att stoppa det massiva civila lidandet i Gaza. Flera partier lyfte vikten av en humanitär vapenvila, men endast ett fåtal vikten av ett varaktigt eldupphör. Majoriteten betonade att situationen i Gaza måste förändras, något Svenska Freds håller med om. Men i debatten hörde vi mycket lite om att sätta press på Israel för att få stopp på våldet. Vi kräver att den svenska regeringen tydligt tar ställning för ett varaktigt eldupphör och en politisk, inte militär, hantering av konflikten. En tillfällig vapenvila är heller inte tillräckligt för att skydda civila eller för att hantera den humanitära katastrofen i Gaza.

 

  • Adressera grundorsaker som den israeliska ockupationen!

Trots att den israeliska ockupationen av palestinska områden inneburit brott mot internationell rätt i decennier hörde vi mycket lite om detta i debatten, och bara ett fåtal partier belyste det ökade våldet på Västbanken. Att väga in den israeliska ockupationen när vägen framåt för Israel och Palestina diskuteras är inte ett sätt att rättfärdiga det våld mot israeliska civila som begåtts. Inget våld mot civila går att försvara. Det är nödvändigt att förstå och hantera de grundläggande orsakerna för att på allvar kunna ha samtal om hållbar fred på sikt. 

 

  • Stoppa all vapenhandel med Israel!

Få partier problematiserade vapenhandeln med Israel. Globalt sett bidrar vapenexporten till Israel till att krigföringen mot Gaza kan fortgå. Den svenska vapenhandeln med Israel omfattas av både krigsmaterielexport och -import. Att Sveriges regering avbryter all vapenhandel med Israel är en förutsättning för att få stopp på det som sker, och en viktig och tydlig markering mot Israels agerande. 

 

  • Trappa upp de diplomatiska ansträngningarna!

Det är positivt att flera partier betonade vikten av att deeaskelera våldsupptrappningen i Mellanöstern, särskilt med tanke på nattens rapporter om attacker i Iran. Flera partier lyfte också att det på sikt krävs en framförhandlad tvåstatslösning. Vi hörde trots det  lite om betydelsen av diplomati. Liberalerna menade också att Hamas måste tillintetgöras. Men den rådande situationen visar tydligt att våld föder våld och ytterligare hämndaktioner riskerar att leda till destruktiva och oerhört farliga hämnd- och våldsspiraler. Omvärlden måste storsatsa på de diplomatiska vägarna, uppmana till återhållsamhet av alla parter och sända tydliga signaler om nödvändigheten att både stoppa våldet och eskaleringen

 

  • Storsatsa på fredsbygge!

Flera partier pratade om förödelsen i ett Gaza i ruiner och att det krävs resurser för att på sikt bygga upp Gaza och bygga fred i Israel och Palestina. Att bygga fred tar tid och kräver resurser. Ett starkt bistånd är viktigt både kortsiktigt och långsiktigt. Trots det har regeringen beslutat att inte ha en egen Palestinastrategi för biståndet till Palestina, utan att detta istället ska vara del av en samlad strategi för Mellanöstern och Nordafrika. Svenska Freds vill, utöver ett starkt humanitärt bistånd för att hantera lidandet i Gaza, se långsiktiga satsningar med stöd till både det israeliska och palestinska civilsamhället. Det är avgörande för att bygga hållbar fred. 

 

Uppgifterna som kommer från Gaza  är svåra att ta in. Civila dör i tiotusentals och den humanitära situationen är bortom katastrofal. Att frågan diskuterades i riksdagen är därför mycket viktigt. Det är positivt att riksdagsledamöter i debatten betonade vikten av internationell rätt och att situationen i Gaza måste förändras. Med det krävs betydligt mer för att få stopp på våldet och det massiva lidandet i Gaza, inte minst krävs att fördöma allt våld som riktas mot civila och som utgör brott mot internationell rätt.