Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / DEBATTARTIKEL: Regeringen, vill ni ignorera ungas röster?

DEBATTARTIKEL: Regeringen, vill ni ignorera ungas röster?

2023-12-12

I helgen var det åtta år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 2250, som fastställer ungas rätt att meningsfullt delta i såväl demokratiska processer som det fredsbyggande arbetet. Trots det är unga, som utgör över hälften av världens befolkning, underrepresenterade i frågor om fred och säkerhet.

DEBATTARTIKEL I TIDNINGEN ETC 11/12

I helgen var det åtta år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 2250, som fastställer ungas rätt att meningsfullt delta i såväl demokratiska processer som det fredsbyggande arbetet. Trots det är unga, som utgör över hälften av världens befolkning, underrepresenterade i frågor om fred och säkerhet.

I Sverige går utvecklingen åt fel håll, och ungas utrymme minskar. Regeringen har ett ansvar att göra mer för att stärka ungas delaktighet, och vi vill därför påminna om det som resolutionen står för och kräver att regeringen agerar så som den uppmanar; ta kraften som finns i den unga generationens delaktighet på allvar!

Ungas drivkraft och engagemang är avgörande för hållbar fred. Detta konstaterade FN i samband med att resolutionen formulerades. Att ta ungdomars engagemang och delaktighet på allvar bidrar till en mer nyanserad och inkluderande demokrati, och ger bättre möjligheter att tillsammans jobba för en mer hållbar framtid. Ungas delaktighet är avgörande för fredliga, hållbara och demokratiska samhällen och måste få genomsyra dessa frågor.

Sverige har mot denna bakgrund möjliggjort ungas deltagande i FN-processer och forum i över 30 år, men denna höst beslutade regeringen att dra in finansieringen för svenska ungdomsdelegater till FN. Det gör Sverige till ett av få EU-länder som inte ger utrymme för unga att delta. Budskapet som når oss är att våra perspektiv inte tas på allvar och att våra möjligheter till deltagande bortprioriteras.

Vi ser oroat på denna utveckling. Det finns tyvärr flera exempel på att regeringen inte gör tillräckligt för att stärka ungas delaktighet, och hur beslut som nu tas tvärtom minskar ungas redan begränsade möjlighet att samla på sig viktig erfarenhet. De indragna medlen för biståndets informations- och kommunikationsstöd har inte bara slagit hårt mot civilsamhället, utan också mot unga.

Flera av organisationerna i Sveriges 2250-nätverk kan inte längre arbeta med agendan för unga, fred och säkerhet. Genom andra nedskärningar, exempelvis att finansieringen av Sida har begränsats, kan unga inte längre ansöka om stipendium för att genomföra fältstudier utomlands, eller delta i Junior Professional Officer-programmet som möjliggjort unga akademikers arbete vid internationella organisationer.

Vi går miste om viktiga verktyg, erfarenheter och praktiska redskap. Våra perspektiv ignoreras och samhället i stort går miste om viktiga resurser för hållbar fred och ett tryggt samhälle. Men resurser för att ungdomar ska få erfarenhet av internationellt samarbete och fredsfrågor är aldrig bortslösade, det är en investering. Vi utgör framtidens ledare, men är även viktiga här och nu.

Det är oacceptabelt att regeringen tummar på vår rätt att delta i demokratiska processer. Våra makthavare sviker sitt ansvar att säkerställa att resolutionen efterlevs. I samband med åttaårsdagen, vill vi därför återigen påminna om det som resolutionen står för, och kräver att vårt engagemang tas på allvar, värnas om och uppmuntras, ges resurser och prioriteras. Regeringen har ett ansvar att säkerställa vårt meningsfulla deltagande i frågor om fred och säkerhet, och måste ta resolutionen på allvar och ge oss utrymme att förändra.

Vi kräver att regeringen prioriterar resurser till detta och återinstiftar ungdomsdelegater, slutar skära ned på biståndet och ger ungdomar en verklig chans att samla på sig erfarenhet. Vi unga vet att vi behövs för att skapa den fredliga värld som är möjlig, och vi kräver att ni säkerställer att vi kan vara en del av det arbetet!

Debattartikeln är skriven av Olivia Johansson Kullander, fredscoach för Fredsakademin, på uppdrag av Svenska Freds, och är undertecknad av en rad andra unga fredscoacher inom Fredsakademin som står bakom budskapet: 

Olivia Johansson Kullander

Nadia Akrami

Oona Dyrander

Fanny Klang

Lisa Lundmark

Evelina Rönnbäck

Linnéa Peterson

Tora Höglun Kallerhult

Tea Melen

Gabriella Olsson

Sofia Bjersér

Anna Walfridsson

Julia Hansson

Julia Sarantes Andersson

Helga Andersson 

Lowa Birge 

Moa Blomster

Julia Larnemo Ask

Karin Hansson

Lovisa Adielsson

Johanna Rasmusson