Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PRESSMEDDELANDE: Oroande signaler om att stödet till fredsorganisationer dras in

PRESSMEDDELANDE: Oroande signaler om att stödet till fredsorganisationer dras in

2023-08-30

Under våren och sommaren har det kommit signaler om planer på att skära ned eller helt avskaffa myndigheten Folke Bernadotteakademins (FBA) stöd till civilsamhällets fredsarbete. Detta har även Global Bar Magazine rapporterat om. Stödet utgör en stor del av flera svenska fredsorganisationers ekonomiska resurser och nedskärningar skulle få omfattande konsekvenser. Svenska Freds är den största mottagaren av detta stöd. 

Fredsorganisationer i Sverige har erhållit ett relativt litet men för oss viktigt verksamhetsstöd och projektbidrag från FBA under många år. Att på kort varsel dra in stödet till fredsrörelsen samtidigt som miljarder investeras i det militära skulle vara att slå undan benen för kritiska röster som förespråkar nedrustning, konfliktförebyggande och fredlig konflikthantering när de behövs som allra mest, säger Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare för Svenska Freds.

Innan sommaren 2023 kom besked om att utlysningen av anslaget för 2024 skjutits upp på obestämd tid. Under våren har Utrikesdepartementet ställt frågor till Folke Bernadotteakademin om vad ett indraget stöd skulle få för konsekvenser. Tidigare har Sidas så kallade infokomanslag, som syftade till att främja granskning, debatt och information om biståndet i Sverige, med kort varsel skurits ned mycket kraftigt och all finansiering till utvecklingsforskning via Vetenskapsrådet avskaffats.

Det civila samhället är en grundpelare för varje demokratiskt samhälle och det svenska föreningslivet beskrivs ofta som en demokratiskola som engagerar hundratusentals människor varje år

Det arbete Svenska Freds bedriver med att granska och bidra med sakkunskap i freds- och säkerhetspolitiska frågor är det mycket få andra som gör. Denna granskning riskerar att utebli om stödet dras ned eller helt avvecklas. Detta samtidigt som behovet ökar med en vapenindustri som går på högvarv, historiskt stora militära utgifter och ett framtida medlemskap i Nato, säger Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare för Svenska Freds.

Fredsmiljonen och senare FBA:s stöd till civilsamhället för fred och säkerhet

Statligt stöd till fredsrörelsen har funnits i Sverige sedan 1920-talet och 1982 instiftades Fredsmiljonen för att stödja ideella organisationers fredsarbete. Anslaget var unikt med svenska och internationella mått mätt och tillkom på uppmaning av FN. FBAs anslag för stöd till civilsamhället uppgick under 2023 till drygt 20 miljoner kronor (fördelat över 18 organisationer). Några organisationer, däribland Svenska Freds, hade innan 2023 fått beviljat treårigt verksamhetsstöd och syns därför inte i sammanställningen av beviljade ansökningar för detta år. Svenska Freds har för 2023 fått beviljat stöd på 2 700 000 kr. 

Förutom Svenska Freds tar organisationer som Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK), Östgruppen, Kristna Fredsrörelsen, Clowner utan gränser och Reportrar utan gränser emot stöd 2023. 

PRESSKONTAKT

Maja Landin, Pressekreterare
maja.landin@svenskafreds.se
070-763 48 57

Karin Wall Härdfeldt, Generalsekreterare
karin.wall.hardfeldt@svenskafreds.se
070-284 34 32

Linda Åkerström, Policychef
linda.akerstrom@svenskafreds.se
070-763 48 51