FREDSBYGGANDE MOLDAVIEN-TRANSNISTRIEN

Svenska Freds drev, med stöd av Folke Bernadotteakademien, 2013-2015 en fredsutbildning i Moldavien-Transnistrien.

Svenska Freds drev, med stöd av Folke Bernadotteakademien, 2013-2015 en fredsutbildning i Moldavien-Transnistrien.

Projektet genomfördes i samarbete med lokala organisationer för interkulturell utbildning på skolor i Moldavien och i utbrytarrepubliken Transnistrien. Tillsammans arbetade vi för att en fredsfrämjande utbildning skulle införas i skolor i Moldavien och Transnistrien. Under 2014 hölls kursen för barn i första klass på en rad pilotskolor i de båda regionerna.

Skolkursen Culture of Good Neighborhood, var skapad av en ukrainsk organisation som tidigare var lokaliserad på Krim-halvön. Kursens metodmaterial användes som stöd för att ge barnen ökad kunskap om kulturella rättigheter. Syftet var att öka förståelsen för kulturella olikheter och förbättra kontakterna mellan olika grupper och regioner. Målet var att stärka civila samhällets möjlighet att delta i långsiktigt arbete för demokrati och säkerhet genom fler och bättre samarbeten med myndigheter och skolor.

Under projektet arbetade så kallade Creative Groups, bestående av lärare och civila aktivister, med att ta fram skolböcker och läroplan. Skol- och lärarmaterial för lågstadiet trycktes upp till 30 pilotskolor. 50 lärare vid pilotskolorna utbildades för att kunna hålla i skolkursen och använda dess interaktiva metoder. En separat workshop om inkluderande undervisning för barn hölls även för 20 personer med stöd av bland annat Teskedsorden. Två större möten arrangerades av Svenska Freds för samarbete mellan de olika regionerna och representanter från organisationer och myndigheter.

Många skolor i Moldavien har svårt att hantera blandade klasser med elever från olika kulturella, geografiska och språkliga bakgrunder. Att arbeta för att öka förståelsen och minska misstänksamheten  för varandras olikheter, hos såväl unga som vuxna, är en viktig del av stärka förutsättningarna för hållbar varaktig fred.