Arbetar för en fredligare värld

Nedrustningskonferens i Indien
Foto: Svenska Freds

Fredskonferenser i Indien

Fredskonferens mot vapenmässa i New Delhi 2010

14-17 februari 2010 var Svenska Freds medarrangör till "Delhi Disarmament Conference & Events", fyra dagar av workshops, demonstrationer och diskussioner i Delhi, Indien.

Delhi Disarmament Conference & Events 2010 sammanföll med – och anordnades i protest mot – India Defence Expo 2010 som är en av världens största vapenmässor. Hundratals indiska och internationella företag deltog i mässan, bland dem kan nämnas Saab, Wibe Telescopic Masts AB, EADS, Lockheed Martin och BAE Systems, vilka alla hoppas på att öka sin vapenförsäljning och få nya beställningar.

Utveckling är beroende av nedrustning

Konferensen handlade om varför utveckling är beroende av nedrustning, eller av omfördelning av de tillgångar som nu används för militära ändamål. Konferensen är tänkt att inspirera till icke-våldsamma aktioner som bidra till uppbyggnaden av en fredskultur och hjälpa till att skapa ett medvetande om vikten av nedrustning för fred och utveckling.

Protester mot flygvapenmässa i Bangalore 2009

Reklam för Jas på vapenmässa i Bangalore i Indien

I februari 2009 ordnades en tre dagar lång fredskonferens parallellt med och i protest mot Asiens största flygvapenmässa: Aero India i Bangalore. Konferensen samlade organisationer som arbetar med nedrustning och utveckling för workshops, seminarier och demonstrationer. Mässan var särskilt viktig för svenska företag med tanke på att Indien ska köpa in 126 stridsflyg i vad som kallats ”århundradets vapenaffär”.

Publicerad 2010-03-10