Arbetar för en fredligare värld

Försvarsexportmyndigheten

Försvarsexportmyndigheten lades ner i slutet av december 2015. Denna sida skapades inför upprättandet av myndigheten 2010 och svarar på ett antal frågor som var aktuella då.

Frågor och svar om den nya myndigheten

Vad är Försvarsexportmyndigheten? 

Försvarsexportmyndigheten har till uppgift att främja och effektivisera de statliga insatserna för vapenexporten. Försvarsexportmyndigheten inrättades den 1 augusti 2010. Till det första halvåret fick den 38 miljoner kronor till sitt förfogande. I oktober 2014 meddelade regeringen MP/S att FXM ska läggas ned. I budgetpropositionen infrån regeringen lades som förslag att ge försvarsexportmyndigheten 65828 tkr till 2015. 

Jag har hört att inrättandet av Försvarsexportmyndigheten är en effektiviseringsåtgärd och att det inte är någon ny funktion som skapas, stämmer det?

Det stämmer till viss del. Staten har hjälpt vapenindustrin att sälja och främja vapenexporten under lång tid. Regeringsföreträdare följer ofta med på Saabs försäljningsresor till utlandet och som exempel har både Göran Persson och Sten Tolgfors följt med till Brasilien för att få landet att köpa Jas 39 Gripen. Ibland följer även kungahuset med.

Det har också funnits olika enheter tidigare inom UD, Försvarets Materielverk (FMV) etc som arbetat med exportfrämjande. Men att samla allt i en myndighet är nytt och Svenska Freds menar att detta skickar klara signaler om att regeringen vill öka vapenexporten ytterligare. Detta trots att den redan ökat lavinartat. I regleringsbrevet för 2010 framgår att myndigheten ska ”säkra kontinuitet i pågående försäljningar och exportansträngningar”. Svenska Freds tycker att det är absurt att vapenindustrin får en skattefinansierad lobbymyndighet.

Kommer inte Försvarsexportmyndigheten att bidra till mer öppenhet och transparens?

Detta är ett påstående som Svenska Freds starkt bestrider. Det återstår att se hur mycket transparens och insyn som kommer att finnas i myndighetens verksamhet för allmänheten. Instruktionerna till Försvarsexportmyndigheten är nämligen klara. Myndigheten får t ex lov att frångå kraven om öppenhet i sin årsredovisning för att förhindra att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas av allmänheten.

Kommer ISP finnas kvar?

ISP, Inspektionen för strategiska produkter, är den myndighet som ger tillstånd till vapenexport. ISP kommer finnas kvar och i teorin ska tillstånd för vapenexport sökas som vanligt. Men Försvarsexportmyndigheten ska verka i nära samarbete med ISP. Vi i Svenska Freds är oroade över att vi kommer få se en alltmer tillåtande syn på vapenexporten. I praktiken kommer det vara högst osannolikt att ISP avslår en vapenaffär som staten själv varit med att lobba för och fått positiva förhandssignaler om från ISP. Det är idag inte heller nödvändigt att söka tillstånd för marknadsföring av krigsmateriel, något som vi i Svenska Freds kritiserat under en lång tid.

Ökade vinster till den internationella vapensmedjan? Inte med mina skattepengar, tack!

Tidigare fanns vapenindustrin till för att förse Försvarsmakten med den materiel den behövde. Idag är istället ledstjärnan samarbeten och Sverige köper allt mindre mängder krigsmateriel av den egna industrin. Enligt försvarsminister Sten Tolgfors ställer detta större krav på staten att stödja och hjälpa industrin att sälja sina varor. Den svenska vapenindustrin har förändrats på senare år och idag är den svenska vapenindustrin utlandsägd. Det innebär att de vinster som Försvarsexportmyndigheten kommer att hjälpa företagen att göra tillfaller aktieägarna och de utländska företagen. Vi tycker att det är orimligt av regeringen att tvinga svenska skattebetalare finansiera en myndighet som bidrar till att öka de utländska vapenföretagens vinster.

Vilka effekter får Försvarsexportmyndigheten på Sveriges internationella arbete?

Regeringen är övertygad om att Försvarsexportmyndigheten behövs för att främja svensk försvars- och säkerhetspolitik och som stark aktör på den internationella arenan. Vi i Svenska Freds menar att detta resonemang haltar betänkligt. Sveriges roll som nedrustningsförespråkare kommer att skadas allvarligt. Tänk dig den diplomat som försöker förhandla med andra länder om att minska sin export och tillverkning inför ett kommande vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty), när Sverige samtidigt på statlig väg främjar sin egen vapenexport. Det säger ju sig själv att det är helt absurt!

Stöd Svenska Freds arbete mot vapenexporten och Försvarsexportmyndigheten – till kampanjsida

Försvarsexportmyndigheten – en alternativ sida

Publicerad 2010-08-25