Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / FREDSPRIS TILLDELAS ÖSTGRUPPEN

FREDSPRIS TILLDELAS ÖSTGRUPPEN

2022-05-19

Eldh-Ekblads fredspris 2022 tilldelas Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter "Vi ser vårt arbete som både konfliktförebyggande och fredsfrämjande", säger Martin Uggla, Verksamhetschef på Östgruppen.

av Miriam Refai

– Det är mycket hedrande för oss att tilldelas Eldh-Ekblads fredspris. En av utgångspunkterna för Östgruppens arbete är övertygelsen om att demokrati och mänskliga rättigheter har stor säkerhetspolitisk relevans. Vi ser vårt arbete som både konfliktförebyggande och fredsfrämjande och det gör oss väldigt glada och stolta att detta arbete uppmärksammas av Svenska Freds med en så fin utmärkelse, säger Martin Uggla, Verksamhetschef på Östgruppen.

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter verkar för att främja demokrati och för att stärka civilsamhället och demokratirörelser i Östeuropa. Under många år har de varit en tydlig röst och stark opinionsbildare för civilsamhällets avgörande betydelse för demokrati och mänskliga rättigheter. I samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 initierade Östgruppen en blixtaktion i protest mot kriget med tal utanför den ryska ambassaden i Stockholm.

De har därefter varit en fortsatt stark röst för de diplomatiska alternativen för fred, för deras partnerorganisationers utsatthet och för betydelsen av att ge dem fortsatt stöd i sitt allt svårare arbete.

Östgruppen bildades 2005 och var tidigare del av Svenska Freds.

– I en tid då situationen blivit allt svårare för civilsamhället att verka i Östeuropa har Östgruppen varit en fortsatt tydlig opinionsbildare och nödvändig röst för vikten av att fortsätta stötta freds-, demokrati- och människorättsaktivister i såväl Ryssland som Belarus. De är oerhört värdiga mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Eldh-Ekblads fredspris delas ut vid en ceremoni den 21 maj 2022, i samband med Svenska Freds kongress.

Om Eldh-Ekblads fredspris
Fredspriset instiftades 1960 till minne  av Nils Eldh och Signe Ekblad-Eldh. Enligt reglerna ska ”ett årligt penningpris delas ut till den svenska författare eller föreläsare, som i sin verksamhet under den treårsperiod, som ska ha föregått prisutdelningen, i fredsvänlig anda bäst kartlagt de psykologiska och materiella orsakerna till krig, särskilt sammanhangen i orsakskedjan rädsla – rustningar – aggressivitet – krig, eller som eljest på annat utomordentligt sätt verkat för stiftelsens ändamål: att främja fred och samförstånd mellan folken”.

Presskontakt:
Maja Landin, Pressekreterare
maja.landin@svenskafreds.se
070 763 48 57