Home / Upptäck / Medlemmar / NEDSKÄRNINGAR I BISTÅNDET – Stöd Fredsrörelsen!

NEDSKÄRNINGAR I BISTÅNDET – Stöd Fredsrörelsen!

2023-02-27

Civilsamhället är en grundbult för yttrandefriheten och demokratin. I Sverige har folkrörelserna spelat en avgörande roll för samhällsförändring genom att driva fram viktiga politiska beslut som gett oss de rättigheter och friheter vi har idag. 

Civilsamhället är en grundbult för yttrandefriheten och demokratin. I Sverige har folkrörelserna spelat en avgörande roll för samhällsförändring genom att driva fram viktiga politiska beslut som gett oss de rättigheter och friheter vi har idag. 

Vi behövs för att informera, folkbilda och granska makthavare i frågor som annars inte skulle uppmärksammas. 

Vi behövs för att bidra med unik sakkunskap i frågor om vapenexport, nedrustning och säkerhetspolitik och till en mer demokratisk debatt. 

Vi behövs för att ge människor möjlighet att organisera och engagera sig för att göra sin röst hörd och därmed stärka demokratin!

Regeringen har beslutat om att, på kort varsel, i princip avveckla stödet till det svenska civilsamhällets opinions- och folkbildande arbete. Finansieringen sänks med 87 procent, från 155 till 20 miljoner kronor. För Svenska Freds innebär det ett indraget stöd på 700 000 kronor bara i år.

Det är ett hårt slag mot demokratin och mot vårt fredsbyggande arbete.

Förra året innebar stödet att vi bland annat kunde ha en tjänst och ett opinionsbildande projekt som granskade och analyserade processen med den svenska Natoansökan och Sveriges politik vad det gäller kärnvapen. Det vill vi fortsätta med.

Just nu behövs du mer än någonsin i vårt gemensamma fredsarbete. Ge en gåva eller bli medlem så att vi kan fortsätta arbeta för kärnvapennedrustning och för hållbar fred i världen!

Ge en gåva

Bli medlem