Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX NR 4 2020: NU STARTAR FREDSAKADEMIN

PAX NR 4 2020: NU STARTAR FREDSAKADEMIN

2020-11-30

Fredsakademin är en utbildningssatsning som ska få fler unga att engagera sig i hållbar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Svenska Freds driver projektet med stöd från Allmänna Arvsfonden och målet är att skapa en arena där unga kan reflektera över frågor om fred och säkerhet och vilka alternativ som finns för att bidra till en säkrare värld.

Stoppa mördarrobotar. Foto: Campagin To Stop Killer RobotsAtt visa på fredliga alternativ är centralt för Svenska Freds, inte minst i en tid där den säkerhetspolitiska debatten domineras av begrepp som nationell säkerhet, militär upprustning och avskräckning. I Sverige har alla riksdagspartier numera en försvarsvänlig hållning och vi står inför den största höjningen av försvarsanslagen sedan 1950-talet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som genomgår värnplikt ska successivt öka under de kommande åren.

Det är här Fredsakademin kommer in i bilden, som en motvikt till värnplikten och den militariserade samhällsdebatten. I projektet samarbetar Svenska Freds med universiteten i Stockholm, Göteborg, Umeå och Lund och med lokalföreningarna i Göteborg och Stockholm. Målet är att skapa möten, utbyten och samverkan mellan gymnasieelever, universitetsstudenter, fredsforskare och civilsamhällesorganisationer. Efter att ha genomgått en freds- och ledarskapsutbildning ska studenterna hålla i workshops med elever på gymnasiet.

Thea Pettersson har precis börjat sin tjänst som Svenska Freds projektledare för Fredsakademin och har stort intresse och erfarenhet av att jobba med unga i frågor om fred och ickevåld.

– Vi lever i en tid när det är extra viktigt att utöka den traditionella förståelsen för säkerhet till mänsklig säkerhet. Genom projektet hoppas jag att fler unga ska få möjlighet att upptäcka frågor de brinner för, få konkreta metoder och verktyg för att ta sitt engagemang vidare, skapa nätverk och hitta vägar framåt, säger Thea.

Sedan i september jobbar Rebecka Lindholm Schulz som engagemangssamordnare i projektet. I våras var hon praktikant på Svenska Freds kansli. Under sommaren blev hon färdig med sin master i globala studier vid Göteborgs universitet och nu hoppas hon kunna fånga upp engagemanget hos studenter som kanske inte riktigt vet hur de ska ta sina kunskaper från utbildningen vidare.

– Det kan ofta vara ganska abstrakt och stort att förstå vad man kan göra med kunskapen rent konkret. Fredsakademin blir ett sätt för unga att se vad man faktiskt kan göra, säger hon.

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström kommer också att vara del av projektet framöver. Hon lyfter fram hur viktigt det är att nå ut till unga och öppna upp för diskussion och reflektion kring frågor om hållbar fred och mänsklig säkerhet – inte minst innan de nås av brevet från Rekryteringsmyndigheten.

Som en följd av att värnplikten infördes igen 2017 skickas brevet nämligen ut till cirka 100 000 unga i Sverige det år de fyller 18. De som har en funktionsvariation eller annat medborgarskap än svenskt får dock inte något brev, vilket riskerar bidra till att ytterligare utestänga en grupp som redan är utanför normen.

Försvarsmakten marknadsför sig ofta med budskapet att ungdomar ska engagera sig för sitt lands säkerhet och att de kan ha en viktig roll där. När en stor grupp inte får något brev sänder det signaler som kan uppfattas som att alla helt enkelt inte behövs. Agnes hoppas att
Fredsakademin ska kunna bidra till en förändring här.

– Alla kan ha en viktig roll. Oavsett vem du är eller vad du har för funktionsvariationer eller medborgarskap, så kan du vara del av att forma både ett samhälle och en värld som är mer hållbar och mer fredlig,
säger hon.

Amanda Karestrand, skribent

Mer information

Läs mer om Fredsakademin här

Fakta/ Det här är Fredsakademin

Fredsakademin är ett treårigt utbildningsprojekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.
20 unga på fyra orter får möjlighet att genomföra Fredsakademin, sammanlagt 80 unga per år, i Lund, Stockholm, Umeå och Göteborg. Fredsakademins studenter träffar därefter gymnasieelever i det län där de genomfört utbildningen för att hålla workshops om hållbar fred och säkerhet.

I projektet kommer även en digital plattform att tas fram som ska ge fördjupad kunskap, samt engagera och sammanföra målgrupperna, gymnasieskolorna, universiteten och civilsamhällesaktörer. Målet är att engagera 240 universitetsstudenter och 12 000 gymnasieelever i projektet och att 15 000 personer använder den digitala plattformen.

Fakta/ Om värnplikten

Svenska Freds har sedan slutet av 1800-talet haft en viktig roll som stöd till värnpliktiga, främst unga, som inte velat vara del av det militära systemet. På 1920-talet var Svenska Freds arbete avgörande för att vapenfri tjänst i Sverige blev en möjlighet. Svenska Freds stöttade även vapenvägrare med information, juridiskt och ekonomiskt stöd ända fram tills värnplikten lades vilande 2010. Sedan värnplikten återaktiverades 2017 stöttar Svenska Freds de unga som kontaktar föreningen med frågor och funderingar om värnplikten, mönstring, rekryteringsunderlaget med mera. Svenska Freds är den enda ideella föreningen i Sverige som aktivt arbetar med frågan om vapenvägran och rätten att inte bära vapen och hur unga berörs av värnplikten.