REBECKA HAR ORDET

Rebecka Lindholm Schulz, sakkunnig på Svenska Freds, skriver med anledning av att Gazas civilbefolkning idag, den 7 april, levt under total belägring med massiva israeliska bombningar och en pågående markinvasion i sex månader.

I sex månader har Gazas civilbefolkning levt under total belägring med massiva israeliska bombningar och en pågående markinvasion. Det har också gått över sex månader sedan Hamas attack mot civila män, kvinnor och barn i Israel den 7 oktober 2023.

Sedan dess har människor över hela världen samlats för att visa sitt motstånd mot våldet och kriget. Svenska Freds är del av det motståndet och arbetar nu för att påverka Sveriges regering kring de åtgärder vi anser krävs för att tydligt stå upp för internationell rätt och bidra till att våldet mot civila upphör. 

Nyheten om Hamas fruktansvärda attack den 7 oktober 2023 nådde oss som fredsorganisation, och mig personligen, med fasa. Skräcken de israeler som utsattes för attacken måste ha tvingats uppleva etsar sig fast. Inget rättfärdigar gisslantagande eller urskillningslösa massakrer, attacker och avsiktligt våld mot civila.

Samtidigt visste många redan då att Israels svar skulle komma att bli förödande för Gazas civilbefolkning, men omfattningen av förödelsen kunde vi inte förstå vidden av den 7 oktober. Dagarna som följer inleder Israel massiva flygattacker och meddelar att en total blockad kommer att upprätthållas.

När mörkret omger ett Gaza som saknar tillgång till elektricitet om kvällarna vandrar tankarna: Vad för plats är Gaza bland rasmassor när gryningen kommer? Vad för plats kommer Israel och Palestina att vara när det akuta och omedelbara våldet upphör? Och vad för plats kommer världen att vara?

Sex månader senare fortsätter våldet att skörda tiotusentals människoliv i Gaza framför världens ögon. Israels militär fortsätter att urskillningslöst bomba Gazaremsan, ett mycket litet landområde hem till över två miljoner människor, och utövar kollektiv bestraffning av det palestinska folket genom den blockad som hindrar livsavgörande resurser att nå civilbefolkningen. Situationen i Gaza är bortom katastrofal med en nästintill oöverskådlig humanitär katastrof.

Civila och barn dör i tusentals och det saknas tillgång till sjukvård, elektricitet, mat och rent vatten. Det vittnas om kvinnor som tvingas genomgå kejsarsnitt utan bedövning, barn som amputeras utan bedövning och om människor som tvingas äta djurfoder för att överleva. Kriget i Gaza liknar inget annat och uppgifterna som kommer därifrån är svåra att ta in.

Svenska Freds är Sveriges största fredsorganisation och liksom andra fredsrörelser vägrar vi att tyst se på när krigsbrott begås framför världens ögon. Vår utgångspunkt i arbetet för att få stopp på kriget är att kräva att våra makthavare tydligt står upp för internationell rätt när den kränks, utmanas och undermineras. Folkrätten måste gälla alla världens länder och i alla situationer. 

De krigsbrott som Hamas och Israel gör sig skyldiga till måste få ett omedelbart stopp. Som fredsorganisation fördömer vi och tar avstånd från allt våld som riktas mot civila. Men i den politiska debatten dominerar det ofta upprepade narrativet om Israels rätt till självförsvar. Det är ett perspektiv som tenderar att bortse från vad som sker bortom det kortsiktiga och militära perspektivet.

Istället krävs ett större fokus på bakomliggande orsaker och på internationell rätt för att få slut på det akuta våldet, och på sikt för att kunna verka för hållbar fred.

I det här fallet måste det pågående kriget förstås mot bakgrund av den militära ockupation som Israel upprätthållit i många decennier, och som innebär att mänskliga rättigheter regelbundet kränks i de ockuperade områdena Gaza, Västbanken och östra Jerusalem. 

Krig och väpnade konflikter är alltid komplexa och har sällan enkla svar. Vi måste kunna fördöma både Hamas krigsbrott, och samtidigt fördöma Israels urskillningslösa bombningar av Gaza, liksom kritisera de upprepade brott mot internationell rätt som ockupationen inneburit under mycket lång tid.

Att väga in aspekten av den israeliska ockupationen rättfärdigar inte våld mot civila, men synliggör att vi måste förstå och hantera de grundläggande orsakerna för att på allvar kunna ha samtal om hållbar fred.

Det synliggör också att det behövs ett större fokus på att förstå vad som sker mellan våldsamma perioder i utdragna väpnade konflikter som denna, och på det förebyggande perspektivet som är avgörande för att förhindra våld, krig och förtryck mot människors rättigheter.

Sedan oktober 2023 har många vänt sig till Svenska Freds med en vilja att engagera sig. I december arrangerade vi tillsammans med nio organisationer och tusentals människor ett fackeltåg i Stockholm med krav om ett omedelbart och varaktigt eldupphör. Vi har engagerat fler än 7000 människor i vykortskampanjer där vi uppmanar statsminister Ulf Kristersson och regeringen att ta ställning för att stoppa kriget i Gaza.

Att vi är många som står enade är en viktig pusselbit i ett stort arbete för att sätta press på makthavare att fördöma våldet. Vi behöver fortsätta visa vårt motstånd till detta avskyvärda krig som skördar tusentals människoliv och skapar trauman som lever vidare i generationer. 

Utöver kravet om ett varaktigt eldupphör och att stoppa våldet mot civila driver Svenska Freds en rad andra krav som vi lyfter. Vi kräver att Sveriges regering tydligt fördömer allt våld som riktas mot civila med utgångspunkt i internationell rätt, att det görs en kraftsamling för hållbar fred där grundorsaker som den israeliska ockupationen adresseras och drev att Sveriges regering återupptar utvecklingsbiståndet till Palestina såväl som det livsviktiga biståndet till det palestinska flyktingorganet UNRWA. 

Vi kräver också att Sverige stoppar vapenhandeln med Israel. I oktober 2023, samtidigt som tusentals civila dödades, skadades och traumatiserades i Gaza, ingick Sverige ett avtal med Israels största vapenföretag, Elbit. Elbit marknadsför sina produkter som beprövade i fält, eftersom de använts på den palestinska befolkningen. Vapenföretaget tillverkar bland annat övervakningssystem till den separationsmur som finns runt stora delar av Västbanken, drönare som tidigare använts mot Gaza och en majoritet av den israeliska arméns finkalibriga ammunition.

Elbit bidrar därigenom till att upprätthålla den israeliska ockupationen. Sveriges regering måste ta ställning mot det oacceptabla våldet mot civila. Att stoppa vapenhandeln med Israel borde vara en självklar åtgärd, för att tydligt markera mot de krigsbrott som begås i Gaza och mot de brott mot internationell rätt som ockupationen innebär. 

Svenska Freds välkomnar regeringens senaste besked om återupptaget utvecklingsbistånd till Palestina såväl som beslutet att återuppta det livsviktiga biståndet till UNRWA, men det är långt ifrån tillräckligt för att stoppa lidandet i Gaza. Tanken på att varje dag som passerar kräver fler lemlästade och traumatiserade kroppar, bland en befolkning som svälter och lider, är lika outhärdlig som den är oundviklig.

”Vi dör hundra gånger om dagen”, säger Redwan Baraka, sjukvårdare i Gaza som Svenska Freds varit i kontakt med, till mig. Hans familj lever i konstant skräck och tillhör den miljon människor som övergivit sina hem och tvingats fly till Rafah på södra Gazaremsan för att söka skydd. Han vet att det finns stor risk att hans familj kommer att dö om de inte lämnar Gaza, men möjligheterna att ta sig ut är nästintill omöjliga. Han vädjar till omvärlden att stoppa kriget mot Gazas befolkning. 

Det smärtar att veta att trots de vittnesmål som kommer från Gaza tycks världen vara oförmögen att få stopp på våldet. För det som krävs för att få stopp på det fruktansvärda lidandet är ett varaktigt eldupphör och på sikt en politisk lösning. I dagarna läste jag om en pojke som bar en ryggsäck droppandes av blod, med sin femåriga lillebror Ahmed i.

”Jag tänkte att den här pojken aldrig mer kommer att bli okej.… Det finns inget jag kan göra eller säga. Hela världen har sett de här bilderna. Men det har ändå inte fått omvärlden att pressa Israel till ett eldupphör.” berättar journalisten som bär vittne till händelsen. Det går inte att ta in orden och berättelsen.

När vittnesmål som dessa når mig är det lätt att känslan av maktlöshet och hopplöshet tar över, och jag hinner tänka att jag inte står ut. Men vi är många som inte står ut med de uppgifter som kommer från Gaza. Och vi måste fortsätta orka berätta om det som sker, om människorna som tvingas leva i den mardröm som krig är, och kräva mer av världens makthavare. För om inte, vad har vi annars kvar av det humana i mänskligheten? 

Internationella lagar är glasklara: civila ska skyddas i förhållanden av krig. Det internationella samfundet har ett ansvar att göra allt för att få stopp på våldet, minska det mänskliga lidandet och motverka de förödande humanitära konsekvenserna som följer krig. När vi ser tillbaka på de kommande sex månaderna hoppas jag att världen har tagit sitt ansvar och fått slut på det akuta våldet, så att vi har ett ljusare och fredligare kapitel att skriva om i historien. Men till dess kan vi inte stå tysta.

Alla röster spelar roll; vår och din, som en av de miljontals som vägrar acceptera en värld som inte gör allt den kan för att förhindra bomber som faller över sovande barn.

Skribent: Rebecka Lindholm Schulz, sakkunnig på Svenska Freds