Home / Upptäck / Vapenexport / ANFÖRANDE PÅ SAABS BOLAGSSTÄMMA 2022

ANFÖRANDE PÅ SAABS BOLAGSSTÄMMA 2022

2022-04-20

Som aktieägare känner vi djup oro för att Saabs möjligheter att leva upp till sina åtaganden och skyldigheter ytterligare försvåras om bolaget fortsätter att driva på utvecklingen av helt autonoma vapensystem.

av Miriam Refai

Hej allihop! Jag heter Agnes Hellström och är ordförande för Svenska Freds, som äger en aktie i Saab. Utöver er aktieägare på plats vänder jag mig även till er som följer stämman digitalt. Som några av er kanske minns hade PostNord slarvat bort våra inträdeskort sist vi var här i Linköping. Inför årets stämma kom det ärende vi skickade till styrelsen bort på vägen. Jag vill tacka för möjligheten att ändå få presentera det idag, och trots att ni aktieägare inte har möjlighet att rösta har ni ändå alltid möjlighet att agera.

AI, Artificiell intelligens, har stor potential att förbättra våra liv. Riskerna när tekniken används för militära syften är dock enorma. Helt autonoma vapensystem, så kallade mördarrobotar, använder dödligt våld utan mänsklig inblandning och mänskliga rättigheter. Saab är pådrivande i att förena AI med militär teknik och är med i flera satsningar och samarbeten både i Sverige och internationellt.

Utvecklingen av helt autonoma vapen måste stoppas och användningen av dem förbjudas, av flera skäl. Dels kan beslut över liv och död aldrig överlåtas på en maskin som inte förstår värdet av ett människoliv. Systemen kan medvetet programmeras till att begå diskriminerande handlingar, exempelvis att selektivt döda en viss etnisk grupp. Ansvarsutkrävandet försvåras och autonoma vapensystem tar inte hänsyn till internationell humanitär rätt. De blir heller aldrig trötta, traumatiserade eller uttråkade. Om länder med helt autonoma vapen slipper riskera egna soldaters liv kan tröskeln för krig sänkas, vilket i första hand kommer drabba civila i fattigare länder. 

Saab har förbundit sig att följa principerna i FN:s Global Compact, bland annat om att “stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka” och “försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter”. Detta lyfte vi senast på förra årets stämma då vi uppmanade bolaget att sluta sälja vapen till kriget i Jemen. Ett förslag som röstades ner och en försäljning som dessvärre oförtrutet fortsatt. Något som gynnat aktieägarna men som stärkt de stridande parternas kapacitet i ett krig där 2,2 miljoner barn under fem år lider av akut näringsbrist.

Som aktieägare känner vi djup oro för att Saabs möjligheter att leva upp till sina åtaganden och skyldigheter ytterligare försvåras om bolaget fortsätter att driva på utvecklingen av helt autonoma vapensystem. Saab bör därför, för att inte riskera att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter, stoppa investeringar i, utveckling av och samarbeten kring helt autonoma vapensystem, så kallade mördarrobotar. 

Med detta sagt vill jag gärna höra styrelsens syn på saken. 

Jag har även en fråga om årsredovisningen som jag ställa efter ert svar. 

På sidan 164 i årsredovisningen finns en karta med de länder där Saab har verksamhet. Saudi är utmärkt på kartan men nämns inte i förteckningen. Hur många anställda har Saab i Saudiarabien och vad gör de?