Home / Upptäck / Vapenexport / PRESSMEDDELANDE: AKTION PÅMINNER POLITIKERNA OM VARFÖR VAPENEXPORTEN SKULLE SKÄRPAS

PRESSMEDDELANDE: AKTION PÅMINNER POLITIKERNA OM VARFÖR VAPENEXPORTEN SKULLE SKÄRPAS

2018-02-28

I dag fattar riksdagen beslut om ett nytt regelverk för svensk vapenexport. Svenska Freds genomför en aktion utanför riksdagen.

av Miriam Refai

 

Aktivister med bilder på politiker och pratubblor med citat.
Aktion vid riksdagen påminde politikerna om orsaken till den nya vapenexportlagen.

I dag debatterar och fattar riksdagen beslut om ett nytt regelverk för svensk vapenexport. I samband med debatten kommer Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, tillsammans med Diakonia, Amnesty och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Kristna Fredsrörelsen att genomföra en aktion utanför riksdagen för att påminna politikerna om varför de fattade beslut om att skärpa vapenexporten. Aktionen börjar kl 9.00 vid Mynttorget.

– En majoritet av politikerna var eniga när de 2011 röstade ja till att skärpa regelverket för vapenexport, Sverige ska arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati. Den nya lagen innebär att ett “hinder” införs för att exportera krigsmateriel till diktaturer. Men hur högt är ett hinder? Det är politikerna som avgör vad formuleringen kommer att innebära i praktiken. Därför vill vi idag påminna dem om vad de ville när denna process inleddes, säger Kajsa Sörman, projektledare på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

År 2011, i samband med den så kallade arabiska våren, fattade riksdagen beslut om att det svenska regelverket för krigsmaterielexport skulle skärpas. Sverige hade under 2000-talet beviljat krigsmaterielexport till flera regimer i Mellanöstern och Nordafrika. Regimer som sedan slog ner de folkliga demokratiseringsförsöken i en rad länder. I höstas, sex år efter beslutet, kom regeringens proposition. Regeringen föreslår att statens demokratisk status ska utgöra ett centralt kriterium i den helhetsbedömning som görs vid prövningen och grava brister i den demokratiska statusen ska utgöra ett hinder för tillstånd till utförsel av krigsmateriel. Men formuleringarna innebär inget absolut förbud mot vapenexport till diktaturer och icke-demokratier.

– Även med det gamla regelverket hade vapenexport kunnat stoppas till länder som grovt kränker mänskliga rättigheter eller är inblandade i väpnade konflikter, men de försvars- och säkerhetspolitiska skälen har tillåtits väga tyngre. Det är bra med ett demokratikriterium, det är något vi länge jobbat för. Men med så böjliga formuleringar kvarstår risken att diktaturer och människorättskränkare fortsatt tillåts köpa svenska vapen, säger Kajsa Sörman på Svenska Freds.

Sedan riksdagens beslut 2011 om att skärpa regelverket för svensk vapenexport har krigsmateriel exporterats till ickedemokratier för mer än 20 miljarder kronor. År 2016 gavs tillstånd för export av krigsmateriel till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor.

– En förutsättning för en trovärdig svensk utrikespolitik är att all vapenexport till ickedemokratier och människorättskränkare avslutas. Om Sverige ska stå upp för demokrati kan vi inte samtidigt legitimera och stärka diktaturer med vapen, säger Kajsa Sörman.

Kontakt:

Kajsa Sörman, projektledare med ansvar för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, telefon 073 444 19 86, kajsa.sorman@svenskafreds.se