SVENSKA FREDS FÖRSLAG TILL SAABS BOLAGSTÄMMA

Svenska Freds äger en aktie i vapenproducenten Saab för att vi ska kunna belysa och påverka den djupt problematiska svenska vapenexporten. Nytt för 2019 års bolagsstämma var att vi kunde lägga fram ett förslag som stämman röstade om.

Svenska Freds anförande på Saabs bolagsstämma

Tack för ordet. Jag heter Agnes Hellström och är ordförande för Svenska Freds, som äger en aktie i Saab. Utöver er aktieägare som är här i rummet vänder jag mig även till er som följer stämman på nätet. 

I mer än fem år har civilbefolkningen i Jemen levt under fruktansvärda förhållanden. Den 25 mars var årsdagen för när den saudi-ledda koalitionen inledde sin brutala krigföring i landet. 85 000 barn har dött till följd av konflikten, enligt uppgifter från Rädda barnen, och det har rapporterats om krigsbrott vid upprepade tillfällen. 

En av de drivande parterna i den saudi-ledda koalitionen är Förenade arabemiraten, en av Saabs kunder, som bland annat har köpt Saabs stridsledningssystem GlobalEye. Det är ett system som skulle kunna användas för att upprätthålla den blockad som hindrar medicin och förnödenheter från att nå befolkningen. En blockad som är en medveten del i en krigföring som har lett till vad FN beskriver som vår tids värsta humanitära katastrof.  I mer än fem år har civila varit måltavlor när bland annat skolor och sjukhus bombats. Saabs försäljning av krigsmateriel bidrar till att situationen för civila i Jemen förvärras. Och Jemen är bara ett exempel. Listan på krig och väpnade konflikter där Saabs krigsmateriel har används är lång. 

Sedan 2018 finns ett skärpt regelverk för export av krigsmateriel som bland annat innehåller ett demokratikriterium och där större hänsyn ska tas till brott mot mänskliga rättigheter i de stater som beviljas export. Trots detta ökade den svenska vapenexporten 2019 med 40 procent och 29 procent av exporten gick till ickedemokratier, enligt Svenska Freds beräkningar. 

Uppenbarligen är reglerna för svensk vapenexport inte skarpa nog. Saab har nu en möjlighet att ta sitt ansvar som företag och  leva upp till sina åtaganden. För enligt Saabs uppförandekod är bolaget ett ansvarstagande företag. Saab säger sig också ”förbinda sig till FN:s 10 principer om Global Compact och integrera dem i uppförandekoden”. Två av principerna berör mänskliga rättigheter och att företag inte ska vara delaktiga i brott mot dessa. 

Saab säger sig även ta ansvar för hållbarhet och hänvisar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål 16 om ”fredliga och inkluderande samhällen”understryker att fred och rättvisa är grunden för en hållbar värld och att ”alla former av våld och dödligt våld” ska motverkas. Saab gör inte vad de kan för att motverka våld, tvärtom bidrar försäljningen av krigsmateriel till att våldet i världen ökar. 

För att bättre kunna leva upp till åtagandet att bidra till en hållbar och fredlig värld där mänskliga rättigheter respekteras, uppmanar vi stämman att besluta:

  • att Saab, i enlighet med Agenda 2030 mål 16 om att motverka alla former av våld och dödligt våld, upphör med all försäljning och leverans av krigsmateriel till krigförande länder.

 

Mer information

Svenska Freds äger sedan i början av 2000-talet en aktie i Saab för att kunna granska och ställa kritiska frågor kring den svenska vapenexporten, bland annat i samband med Saabs årliga bolagsstämma. 

Pressmeddelande: Saab beslutar om fortsatt vapenexport till krigförande länder

Kontakt
Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds:
0709-540513, agnes.hellstrom@svenskafreds.se

Ingrid Heller, pressekreterare:
0707-63 48 57,  ingrid.heller@svenskafreds.se