Arbetar för en fredligare värld

Vilka är Sveriges största krigsmaterielexportörer?

Saab AB som helhet är Sveriges största producent och exportör av krigsmateriel. Saab-koncernen stod ensam för lite mindre än hälften av den svenska krigsmaterielexporten år 2015. Andra stora företag som exporterar krigsmaterial är BAE System Hägglunds, BAE System Bofors, Nammo, Kockums, GKN Aerospace Sweden AB och Norma Precision AB.

(Källa: Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll).

Uppdaterad 2016-03-02