MÅSTE VI INTE GÅ MED I NATO OM FINLAND GÖR DET?

Vårt svar: Nej. Finland och Sverige har väldigt olika historier med stora skillnader i våra olika försvarsbeslut och vår försvarspolitik. Finland har till exempel haft en betydligt mer omfattande värnplikt och större försvarsmakt än Sverige. Finland har heller inte samma nedrustningstradition som Sverige har haft. Som alltid måste Sverige göra en egen analys och fatta ett eget beslut. Att båda länderna går med skulle även öka konfliktytan mot Ryssland. Den finska och svenska gränsen skulle då bli Natos gräns mot Ryssland.